Op het gebied van brandveilig bouwen is er contact gezocht met de brancheorganisatie Brandwerend Bouwen Nederland (BBN) vanwege de inrichting van de werkgroep Brandwerende Coatings. Oorsprong ligt in het feit dat er diverse lidbedrijven zijn die zich bezig houden met het industrieel aanbrengen van deze coatings, terwijl er nog een hoop onduidelijkheid is over het voortraject (berekening van de kritische staaltemperatuur bijvoorbeeld) en het natraject (reparatie van beschadigingen en coaten van koppeldelen). Dit kan leiden tot aansprakelijkheid van de applicateur in geval van brandschade. Het ligt in de bedoeling een flowchart voor de keten te maken met de daarbij behorende keten verantwoordelijkheden, de benodigde hulpmiddelen (documenten en rekenprogramma’s) en een ketengarantie op te stellen (zekerheid voor de gebouweigenaar). Als we als keten er niet in slagen om deze zaken goed te regelen, dan zal naar verwachting de industriële applicatie van brandwerende coatings verdwijnen, en zal vooral op locatie een brandwerende laag worden aangebracht of zal een beplating worden aangebracht. Als u belanghebbende bent of in de werkgroep wil participeren, dan vernemen wij dat graag. Reacties kunnen naar henraat@vereniging-ion.nl.