Vereniging ION bestaat inmiddels 3 jaar. In deze periode is door een groep van vrijwilligers uit het bedrijfsleven, ondersteund door het bureau, de vereniging vorm gegeven. Van diverse separate verenigingen is van Vereniging ION een herkenbare entiteit gemaakt die haar stempel, voor en op de oppervlaktebehandelende industrie, heeft gedrukt. Voor een overzicht van de activiteiten verwijzen wij graag naar bijvoorbeeld het jaarverslag 2016.

Maar Vereniging ION wil verder en na 3 jaar zit de periode van een aantal bestuursleden erop. Deels omdat deze bestuursleden zelf aangeven dat ze door verandering van takenpakket in hun bedrijf niet voldoende tijd meer vrij kunnen maken voor een bestuursfunctie, deels omdat een deel van de bestuursleden vervangen moet worden vanwege de noodzakelijke continuïteit. Om te voorkomen dat iedereen na de maximale zittingsperiode tegelijk moet aftreden, is gekozen dat cyclisch per periode van 3 jaar in ieder geval 1/3 van de bestuursleden aftreed.

Bent u werkzaam bij een lidbedrijf, heeft u (goede) ideeën over de marktontwikkelingen, de processen of de omgeving van de oppervlaktebehandelende industrie en wilt u de vereniging mee helpen vormen en naar het volgende niveau brengen, dan zou het huidige bestuur graag met u in contact komen. Meld u zich dan even bij het secretariaat (secretariaat@vereniging-ion.nl).
Een bestuursfunctie bij Vereniging ION is voor 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Mocht u twijfelen, dan zal één van de huidige bestuursleden u graag bijpraten over de huidige stand van zaken, het takenpakket en het tijdsbeslag. Er zal uiteraard rekening worden gehouden met uw wensen en mogelijkheden.

Het betreft de volgende vacatures:

  • Sectorbestuurslid Applicateurs Organische Deklagen; 3 vacatures
  • Sectorbestuurslid Applicateurs Electrochemische en Metallieke Deklagen; 1 vacature
  • Sectorbestuurslid Toeleveranciers; 1 vacature

Vanuit het sectorbestuur wordt de afvaardiging naar het Vereniging ION bestuur gekozen door de sector zelf. En voor de goede orde, de functie van sectorbestuurslid is alleen te vervullen door een natuurlijk persoon van een lidbedrijf uit de betreffende sector.

Wij kijken uit naar uw reactie.