De recente verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) heeft nogal wat financiële gevolgen voor het MKB. Met name de tarieven in de 3e tranche elektriciteit zijn dit jaar fors verhoogd. Het goede nieuws is dat de ontvangen gelden ook ingezet worden voor de SDE++ subsidie. Tijd dus om te kijken naar verduurzaming.

Tabel ODE

Op dit moment lopen de gesprekken over het vervolg op de MJA3 nog. Op 13 juli 2020 krijgen de brancheorganisaties inzicht in de te nemen maatregelen, zoals die nu op tafel liggen en waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 gaan gelden. Maar vooruitlopend op de ontwikkeling van energiebesparing naar CO2-reductie heeft de overheid al een aantal maatregelen ingezet. Een van die maatregelen is de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Heeft u de afgelopen vier maanden al eens uw energierekening bekeken? De recente verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) heeft nogal wat financiële gevolgen voor het MKB. Met name de tarieven in de 3e tranche elektriciteit zijn dit jaar fors verhoogd. Hoewel dit zorgt voor hogere kosten voor veel bedrijven, is het ook juist nu het moment te kijken naar verduurzamingsmaatregelen. Vergeet daarbij geen subsidie aan te vragen.

De ODE-heffing is voor alle tranches verhoogd, maar de pijn zit met name in de stijging van de 3e tranche elektriciteit. Het tarief is daar verhoogd met € 0,0131 per kWh, een stijging van maar liefst 177%. De 3e tranche loopt van 50.000 kWh tot 10 miljoen kWh en het overgrote deel van het verbruik van productiebedrijven bevindt zich hier. Bedrijven zijn per jaar tienduizenden euro’s meer kwijt aan de ODE-heffing. 

Vanuit het bedrijfsleven kwamen in eerste instantie verbaasde reacties. Zoals één van de bedrijven aangaf werd er gedacht dat het niet klopte: “er zit een fout in de tabel van de ODE, want de hele tabel is logisch, behalve één cijfer.” Nu is er vooral frustratie en onbegrip. Die reactie is begrijpelijk, maar niet productief. Het is goed om juist nu te kijken naar energiebesparing om de stijgende kosten door deze hogere ODE te beperken.

Dan het goede nieuws. De overheid zet een deel van het belastinggeld in als SDE++ subsidie. Dus ben je bezig met besparingsprojecten, vergeet dan geen subsidie aan te vragen. Voor bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie liggen er interessante mogelijkheden in LED-verlichting, elektrische boilers, persluchtinstallaties, warmtepompen en zonnepanelen. Door gebruik te maken van deze subsidieregeling kan toch (een deel) van de ODE-kosten worden teruggewonnen en met de energiebesparing kan een blijvende kostenverlaging worden gerealiseerd. Met SDE++ subsidie wordt de zogenaamde onrendabele top verminderd en worden investeringen eerder rendabel. Uiteraard is elke situatie uniek en bestaat hier geen standaard berekening voor, maar een reductie in terugverdientijd van tussen de 30% en 50% is reëel.

Naast de SDE++ subsidie biedt ook de Energie Investeringsaftrek (EIA) mooie kansen om geplande verduurzaming te realiseren. EIA-subsidie kan namelijk ook worden verkregen voor bedrijfs- of sectorspecifieke verduurzamingsmaatregelen, waaronder het opstellen van een verduurzamingsplan met daarin maatregelen die heel gericht zijn afgestemd op de situatie.

Mocht u er zelf geen tijd voor hebben of meer informatie willen? Er zijn diverse aanbieders die u kunnen ondersteunen.

Bron: BlueTerra, Veenendaal