De heer prof. dr. ir. J.M.C. (Arjan) Mol is bij besluit van het College van Bestuur op 24 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Corrosion Technology and Electrochemistry.

Ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding is prof. dr. ir. Arjan Mol voornemens een oratie te houden met als titel: “Rust Roest”. Dit zal zijn op woensdag 17 april 2019 (aanvang 15.00 uur) in de Aula van de Technische Universiteit Delft (Auditorium/3e etage), Mekelweg 5 te Delft.

De uitnodiging voor deze oratie komt van rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen. U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.

Voor de ontwikkelingen in de oppervlaktetechnologie is contact met de wetenschap uitermate belangrijk. En voor de wetenschap is contact met de branche eveneens belangrijk. Vandaar dat Arjan Mol actief is in de branche. U kunt hem kennen van:

  • Voorzitter van de jury van de ION Borghardt Award
  • Lid van de Programmacommissie ION Dag van de Oppervlaktetechnologie/Week van de Oppervlaktetechnologie
  • Bestuurslid van Stichting Innovat.ION
  • Diverse bijdragen op evenementen, bijvoorbeeld de masterclass Corrosie

Vereniging ION zal uiteraard aanwezig zijn tijdens de oratie en de aansluitende receptie. Wilt u ook aanwezig zijn; belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk.