In totaal zijn er 12 vervolgacties gedefinieerd van het project "Knellende regelgeving" van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en enkele brancheverenigingen. Overigens is dit project ook bekend geworden onder de naam "Maatwerkaanpak metaal".

Er waren onder andere vervolgacties op het gebied van "gevaarlijke" stoffen. Overigens spreekt Vereniging ION liever over SVHC-stoffen of zorgstoffen. Het eerste belangrijke punt is vorig jaar al opgelost. Dat betrof het feit dat diverse overheidssites met grenswaarden, verschillende en soms verouderde grenswaarden noemde. Dat is vrijwel direct aangepakt.

Een tweede belangrijke punt was het feit dat overheidswebsites vooral informatie gaven aan werknemers. Er was niet een centraal informatiekanaal waar een werkgever alle actuele zaken tegelijk kon vinden. Het was dan ook lastig om de samenhang tussen verplichtingen te vinden of om zaken te synchroniseren.

Met het lanceren van een nieuwe pagina op het Ondernemersplein, is in deze vraag nu wel voorzien. U kunt deze pagina benaderen via deze link: https://ondernemersplein.kvk.nl/werken-met-gevaarlijke-stoffen