De adviezen van ECHA aangaande het gebruik van zeswaardig chroom (onder andere chroomtrioxide) zijn aanstaande. Daarna is het woord aan de Europese Commissie welke toepassingen worden geautoriseerd (toegelaten) en met welke termijn, en welke toepassingen niet worden geautoriseerd (verboden).

Naar het zich nu laat aanzien zullen vooral de keuzes van de politici maatgevend zijn voor de toegekende autorisaties. Zoals bekend staat Vereniging ION voor het vervangen van zeswaardig chroom als het kan, maar daar waar geen (bewezen) alternatief beschikbaar is moet er (met een redelijke termijn) geautoriseerd worden. Nu kennen we in de REACH-regelgeving de termijnen 12, 7 en 4 jaar. Indien niet één van deze periodes toegekend wordt, dan volgt automatisch een verbod op het gebruik van zeswaardig chroom.

Omdat het aanvragen van een autorisatie een kostbare, maar vooral ook tijdrovende kwestie is, is een autorisatieperiode van 4 jaar eigenlijk onwerkbaar. Bij het toekennen van een autorisatie van 4 jaar moet je vrijwel direct weer beginnen met een vervolgaanvraag. Vandaar dat brancheverenigingen op Europees niveau streven naar een autorisatie (voor processen waar geen alternatief beschikbaar is) voor een periode van minimaal 7 jaar. Om te zorgen dat de politici goed geïnformeerd zijn, zal op 8 juli een groep Europarlementariërs en Euroambtenaren een toer maken door het zuiden van Duitsland. Zij zullen dan diverse bedrijven bezoeken, die met zeswaardig chroom werken. Daarnaast zijn de brancheverenigingen in vele EU-landen actief om de nationale politiek te laten zien dat zeswaardig chroom veilig voor mens en milieu verwerkt kan worden (zeswaardig chroom is een processtof, en zit niet in het eindproduct). Vereniging ION heeft zo al diverse bedrijfsbezoeken begeleid.

In dat kader heeft op vrijdag 24 juni de heer ir. P.J.M.J. (Perjan) Moors MBA (Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD) een bezoek gebracht aan Van Beurden Hardchroom te Zaltbommel. De heer Moors heeft onder andere als portefeuille arbeidsomstandigheden. Doel van het bezoek was om de bezorgdheid van het bedrijfsleven aan te geven over de ontwikkelingen rond het REACH-dossier zeswaardig chroom, maar vooral ook om beleidsbeslissers te laten zien hoe er (veilig) gewerkt wordt met deze processtof.

Na een introductie over de stand van zaken door Vereniging ION, werd het gesprek verder gezet met de beide directeuren van het bedrijf; de heren Ad en Herman van Beurden. Zij konden aan de hand van voorbeelden het proces uitleggen, maar vooral ook toelichten wat de meerwaarde van een hardchroomlaag op machine onderdelen is. Hoewel de heer Moors van origine een techneut is, was hij naar eigen zeggen onvoldoende bekend met de productie van hardchroomlagen en de waarde die hardchroom heeft voor de Nederlandse maakindustrie. Tijdens de rondleiding door het bedrijf bleek de heer Moors bijzonder geïnteresseerd te zijn en maakte hij onder ander kennis met het productieproces, maar ook met de testopstellingen die er zijn om alternatieven voor zeswaardig chroom op hun kwaliteit te beoordelen.

Tot slot werd nog gesproken over het lopende onderzoek van de Koninklijke Metaalunie, FME en Vereniging ION over de gevolgen voor de werkgelegenheid bij een verbod op het gebruik van zeswaardig chroom. De resultaten van dit door Panteia uitgevoerde onderzoek worden half juli verwacht. Uiteraard ook een document waar de politiek de consequenties van een verbod tot zich kan nemen.

Nu laat een politicus zich nooit in de kaarten kijken. Er zijn dus ook geen resultaten van dit bezoek te melden. Wel is het zo dat de heer Moors tijdens de afsluiting aangaf dat hij een veel beter inzicht heeft gekregen in de materie. We gaan er dus vanuit dat het bezoek zal bijdragen aan betere besluitvorming.