Op woensdag 24 april 2019 was in Nieuwegein een bijeenkomst over Chroom(VI) (status autorisatie CTACSub na arrest Europees Hof over loodchromaat en motie Eickhout). Tevens werd het project blootstelling aan SVHC-/CMR-stoffen bij het gebruik van baden toegelicht. Voor dit project is € 200.000,- subsidie beschikbaar.

In de oppervlaktebehandelende branche worden veel procesbaden gebruikt. Deze baden staan in (gesloten) bedrijven en de operatie wordt gedaan door professionals. Hoewel deze stoffen eigenschappen als bijvoorbeeld carcinogeen, mutageen of reprotoxisch hebben, hoeven deze stoffen bij het juiste gebruik niet gevaarlijk te zijn. De blootstelling aan deze stoffen kan geminimaliseerd worden waardoor er niet of nauwelijks gezondheidsrisico's zijn. Wel vraagt dit om goed werkgeverschap, als het gaat om het creëren van veilige arbeidsomstandigheden, het juist uitvoeren van werkinstructies, het toepassen en de juiste (veiligheids)procedures en/of het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

Omdat metingen lastig zijn uit te voeren en kostbaar zijn, heeft Vereniging ION het initiatief genomen om de blootstellingslimieten voor de oppervlaktebehandelende branche voor een aantal veelgebruikte stoffen in kaart te brengen, en deze vervolgens ook te meten. Hierbij wordt gekeken naar:

 • biomonitoring van Chroom(VI)
 • blootstelling van de medewerker aan de stof
 • blootstelling van de omgeving van de onderneming aan de stof

Omdat dit project zeer omvangrijk is, en voor de BV Nederland van groot belang is, komen de kosten (deels) in aanmerking voor een subsidie. Hierbij geldt dat de wettelijk verplichte metingen uiteraard niet in aanmerking komen voor een subsidie, maar de bovenwettelijke metingen komen wel in aanmerking voor een subsidie. Dat betekent uiteraard dat een groot deel van de kosten door de branche (het bedrijf) zelf worden gedragen. De subsidie zal naar verwachting ongeveer 25% van de "out of pocket" kosten bedragen. Hierbij geldt dan de voorwaarde dat u uw metingen (eventueel anoniem) aan de branche ter beschikking stelt. Stoffen die we in eerste aanleg hebben geselecteerd zijn:

 1. Nikkelsulfaat (casnr. 7786-81-4)
 2. Salpeterzuur (casnr. 7697-37-2)
 3. Waterstoffluoride (casnr. 7664-39-3)
 4. Zwavelzuur (casnr. 231-639-5)
 5. Chroomtrioxide (cas. 1333-82-0) in 2 toestanden (met en zonder H2-productie)
 6. Tinsulfaat (casnr. 7488-55-3)
 7. Indien mogelijk ook een kobaltverbinding
 8. Indien mogelijk ook het stof van het stralen van objecten met Chroom(VI)-houdende verf

Vereniging ION zal de projectleiding verzorgen, alsmede de rapportage. Ook zal het project de nodige PR-waarde hebben. Immers de grootschaligheid is uniek voor Europa. Vandaar dat we ook een filmpje willen laten maken.

Het Plan van Aanpak is in het ledengedeelte van de website terug te vinden (https://vereniging-ion.nl/documentenoverzicht). Uiteraard is er voor dit project nauw overleg met de Inspectie SZW en met 5xbeter.

Wilt u ook aansluiten bij dit project? Laat het dan even weten aan het secretariaat (secretariaat@vereniging-ion.nl).