Op 7 oktober waren de vertegenwoordigers van ruim 50 lidbedrijven fysiek of online aanwezig bij de introductie van de nieuwe webtool Wet- & Regelgeving MAKEonline, die Vereniging ION vanaf 1 januari 2022 kosteloos aan de leden aanbiedt. De tool gaat over de Arbo en milieu/omgevingswetten, specifiek voor oppervlaktebehandelende bedrijven en de (toe)leveranciers. 

Om bij een introductie direct te kunnen reageren, was deze keer gekozen om de introductie van de nieuwe tool hybride te doen. Immers, een levendige discussie online is moeilijk te voeren, maar door een combinatie van een kleine groep (kritische) aanwezigen in de zaal en een chatfunctie online kon er toch een dialoog plaatsvinden.

Onderwerp was de nieuwe tool wet- en regelgeving, MAKEonline, die vanaf 1 januari 2022 een vervanging is voor de halfjaarlijkse lijst van Marjan Hillmann, en wordt uitgebreid met de Arbowet. De nieuwe webtool is ontwikkeld en wordt beheerd door KWA Bedrijfsadviseurs. Voor leden van Vereniging ION is een branche specifieke portal gecreĆ«erd. 

In een korte inleiding ging Egbert Stremmelaar in op de maatschappelijke ontwikkelingen die voor een onderneming momenteel de uitdagingen zijn. Denk aan de introductie van de Omgevingswet op 1 juli 2022, maar ook de energietransitie, het uitrollen van de EU Green Deal en daarbinnen de EU ChemicaliĆ«n strategie, de verscherping van maatregelen op het gebied van de arbeidsomstandigheden en de toenemende rol van normen. In totaal betekent dat ongeveer 1.000 wetten die regelmatig updates krijgen. Overigens kwamen ook een aantal ondernemersuitdagingen aan de orde die op de ION Dag voor de Ondernemer (10 november) zijn geprogrammeerd. 

Na een korte introductie door Klaas de Jong (KWA), nam Steven van Tilborg (KWA) het stokje over. Hij vertelde over de opbouw van de tool en toonde de mogelijkheden van MAKEonline. De reacties waren positief.

Vanuit de gedachte dat wat je collectief kunt doen, je ook collectief moet doen, heeft Vereniging ION de tool voor de branche ingeregeld. Uiteindelijk zijn er ruim 160 wetten die voor onze branche relevant zijn. De tool houdt de ontwikkelingen bij, geeft je elke 3 maanden een update van alle wijzigingen, geeft per wijziging aan of een wijziging voor de branche relevant is en geeft een richting aan welke actie door het bedrijf zou moeten worden genomen. Deze informatie wordt door Vereniging ION aan alle lidbedrijven kosteloos ter beschikking gesteld.

Bedrijven die verder willen gaan, kunnen een extra pakket bestellen bij KWA Bedrijfsadviseurs. Je kunt dan de lijst met wetten verder verkleinen naar wat voor jouw bedrijf relevant is, je kunt de compliance zaken beheren en je kunt de vergunningen vastleggen. Dit bedrijfsspecifieke pakket zit uiteraard niet in de ION-aanbieding, maar kan wel gestapeld worden op het ION-pakket, waardoor de extra kosten relatief laag zijn. Na een koste discussie over deze mogelijkheden bleek dat de extra kosten ruimschoots opwegen tegen de voordelen die dit pakket biedt, maar bedrijven zijn vrij om ervoor te kiezen.

Wil je als onderneming nog verder gaan dan kun je de adviseurs van KWA Bedrijfsadviseurs inschakelen voor alle bedrijfsspecifieke zaken aangaande vergunningen, compliance en advies. Ook deze dienstverlening wordt gestapeld op het basispakket dat Vereniging ION aanbiedt.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om voor alle lidbedrijven de inloggegevens aan te maken. Vanaf 10 november zullen we die gaan uitgeven zodat vanaf ongeveer half november alvast proefgedraaid kan worden met het systeem. Hierdoor zit er een kleine overlap in de uitloop van de lijst van Marjan Hillmaan (laatste lijst dekt Q3 en Q4 2021 af) en MAKEonline, maar daardoor weten we zeker dat er niets gemist gaat worden. De tool is vanaf dat moment via een knop op de homepage van de Vereniging ION website benaderbaar.