De Praktijkrichtlijn Poeder & Natlak op zink stamt uit 2013 en is een uitgave van Zinkinfo Benelux, VISEM, OnderhoudNL, VOM Nederland en VOM BelgiĆ«. De praktijkrichtlijn wordt nog regelmatig aangevraagd en blijkt dus in een behoefte te voorzien. Toch is er de afgelopen zeven jaar wel veel veranderd. Niet alleen zijn de VISEM en VOM Nederland opgegaan in Vereniging ION, ook op het gebied van wet- en regelgeving en op het gebied van de technische mogelijkheden is er het nodige veranderd. Deze veranderingen moeten worden doorgevoerd in de praktijkrichtlijn.

Het doel van deze praktijkrichtlijn is tweeledig. Enerzijds willen de branches de opdrachtgevers en klanten informeren over de mogelijkheden en aangeven waar rekening mee moet worden gehouden bij ontwerp, systeemkeuze en opdrachtverstrekking. Anderzijds conformeren de oppervlaktebehandelaars, die deze eisen hanteren, zich aan de werkwijzen en beoordeling zoals deze in de praktijkrichtlijn is beschreven.

Omdat de nieuwe uitgave ook weer breed gedragen moet worden, worden belanghebbenden en belangstellenden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de werkgroep die de praktijkrichtlijn gaat herzien. De herziening zal uiteraard bestaan uit het actualiseren, maar zal daar waar mogelijk en wenselijk ook aangevuld worden. Immers, we hebben nu zeven jaar ervaring met deze praktijkrichtlijn. 

Onderwerpen die (ook) aan de orde komen zijn:

  • Het aanpassen van de praktijkrichtlijn aan de huidige wet- en regelgeving. Hierbij zal REACH uiteraard een thema zijn. Niet alleen zal het gaan over de beschikbaarheid van het basismateriaal, maar ook over de beschikbaarheid en het gebruik van (legerings)elementen als lood en bismut en de gebruikte chemicaliĆ«n. Er zal stelling moeten worden genomen over de effecten en de gevolgen van deze aanpassingen. Hierbij is de ervaring van velen gewenst.
  • Er is de afgelopen tijd discussie geweest over het opstellen van een norm over het deklaag gereed maken en repareren van zinklagen. Willen we dit, en zo ja, hoe kunnen we dit inweven in de praktijkrichtlijn?
  • Welke technische ontwikkelingen zijn er om de duurzaamheid van zink (nog verder) te vergroten.
  • Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van kantendekking?
  • Wat is het effect van het uitlogen van zink?
  • Wat is het verschil tussen thermisch verzinken en hoge temperatuur thermisch verzinken?
  • En verder wat uit de groep naar voren komt.

Overigens hoeven niet alle onderwerpen die ter tafel komen ook daadwerkelijk in de praktijkrichtlijn te komen. Dat is ter beoordeling aan de werkgroep.

Wil je meepraten over de herziening van deze praktijkrichtlijn, laat het dan even weten (info@vereniging-ion.nl). Ook als je alleen een bepaald onderwerp op de agenda van de werkgroep wilt plaatsen kun je hetzelfde e-mailadres gebruiken. Overigens betekent aanmelding niet automatisch deelnemen in de werkgroep. De deelnemende branches zullen gezamenlijk zorg dragen voor een goede afspiegeling van de belanghebbenden en de markt.

De huidige praktijkrichtlijn is te downloaden via de link https://vereniging-ion.nl/sites/default/files/files/Praktijkrichtlijn%20Poeder%20en%20Natlak%20op%20Zink.pdf