Jaarlijks worden de kwaliteitsmanagers van de licentiehouders Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod bijgepraat door het Nederlandse Technical Committee (TC) lid over de wijzigingen in de specificatie. Tevens is er dan de mogelijkheid om onduidelijkheden toe te (laten) lichten en om wensen en verwachtingen naar de TC-lid kenbaar te maken, zodat die meegenomen kunnen worden naar de internationale vergaderingen. Ook wordt er melding gemaakt van algemene wijzigingen en besluiten vanuit het Executive Committee (EC) en is er gelegenheid voor het inspectieteam om aandachtspunten vanuit de inspecties voor het voetlicht te brengen. De interactie in deze bijeenkomsten wordt zeer gewaardeerd. Voor een licentiehouder is deze updatemiddag verplicht. Omdat Vereniging Qual.ION een (betaald) licentiesysteem is, zijn deze updatemiddagen normaliter niet openbaar.

Op dinsdag 13 november zal de jaarlijkse updatemiddag voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod plaatsvinden tijdens de ION CONGRES Campus van de Week van de Oppervlaktetechnologie te 's-Hertogenbosch. Van alle 3 de kwaliteitslabels zal de president een presentatie geven over de waarde van het betreffende kwaliteitslabel voor de applicateur en voor de (eind)klant.

De presidenten zijn:

  • Mr. Mo Panam, president of Qualicoat
  • Mr. Roel Dijkman, president of Qualisteelcoat
  • Mr. Remco Baartmans, president of Qualanod

Aansluitend zal het Nederlandse TC-lid de updatevergadering voorzitten. De licentiehouders zullen tijdig een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Om ook niet-licentiehouders de gelegenheid te geven om kennis te maken met de structuur en de meerwaarde van het kwaliteitslabel, is voor deze editie door het Vereniging Qual.ION-bestuur gekozen om de updatemiddag, die normaliter besloten is, openbaar te laten zijn. Iedereen die op enige wijze geinteresseerd is in de kwaliteitslabels, is van harte welkom.