Misschien is het een aantal van jullie al opgevallen: waar wij tot dit jaar de klassikale cursussen Chemisch Voorbehandelen niveau 1 en 2 hebben aangeboden, zullen wij in 2022 alleen nog de cursus ‘Chemisch Voorbehandelen’ aanbieden. In gesprek met onze collega Ralph Bot (technisch adviseur en docent binnen onze Vereniging), gaan wij dieper in op de reden waarom wij hiervoor gekozen hebben.

De belangrijkste reden voor deze aanpassing is dat bijna alle deelnemers die Chemisch Voorbehandelen niveau 1 hebben gedaan, ook niveau 2 deden. Er leefde namelijk het idee dat niveau 1, deel 1 was, en niveau 2, deel 2. Hierdoor kregen deelnemers veel van dezelfde informatie en bestond voor deze deelnemers niveau 2 meer uit herhaling dan uit nieuwe informatie. Om dit te voorkomen is er, na het reviseren van de cursus Chemisch Voorbehandelen niveau 2, besloten om hiervan de cursus ‘Chemisch Voorbehandelen’ te maken. 

De cursus Chemisch Voorbehandelen is voor werknemers die met de chemische voorbehandeling werken, leidinggevenden, bedrijven met chemische voorbehandeling en verder voor iedereen die een antwoord zoekt op de volgende vragen:

  • Wat is het voordeel van chemisch voorbehandelen?
  • Welke applicatiemethoden zijn er?
  • Welke kwaliteit kan ik met chemisch voorbehandelen bereiken?
  • Welke type conversielagen zijn er?
  • Wat kan ik allemaal met de chemische voorbehandeling?
  • Hoe ziet de chemisch voorbehandeling eruit?
  • Hoe kan er veilig met een chemische voorbehandeling gewerkt worden?
  • Wat doet elk bad in de chemische voorbehandeling nu precies?
  • Waar kunnen er fouten ontstaan met chemisch voorbehandelen en hoe zijn deze fouten te voorkomen?

Volgens Ralph is de meerwaarde van deze cursus dat deelnemers kennis verwerven en hierdoor het aantal fouten op de werkplek op jaarbasis verminderen. Dit komt omdat er meer kennis en inzicht is op het gevoerde proces, waardoor risicovolle situaties sneller worden herkend en voorkomen worden.

Tijdens het geven van de cursus vindt Ralph het positief om te zien dat deelnemers meer passie krijgen voor hun werk. Dit komt omdat zij beter snappen wat zij aan het doen zijn. Hierdoor denken zij ook beter/kritischer na over hun werk. Dit voorkomt fouten en kan zelfs tot procesoptimalisatie leiden. 

Chemisch_voorbehandelen

Foto: Ingekorfde producten (foto gemaakt door Ralph Bot)

Ralph maakt graag gebruik van Kahoot! (een onderwijsplatform uit Noorwegen) om zijn cursussen te ondersteunen. Kahoot! maakt een cursus interactiever en motiveert deelnemers enorm. Het is ook voor de docenten een handig hulpmiddel. Je kunt hiermee goed zien of alle belangrijke informatie bij de deelnemers is aangekomen, zo niet dan kan je de stof nog eens op een andere manier uitleggen of aanbieden.

Het mooie aan de cursus Chemisch Voorbehandelen is dat het makkelijk tot een bedrijfsinterne maatwerkcursus om te bouwen is. Onderwerpen kunnen worden toegevoegd of kunnen worden weggelaten.

Voor meer informatie over onze cursussen verwijzen wij je graag naar ons cursusoverzicht. Mocht je jezelf of een collega willen aanmelden voor één van onze cursussen, dan kan dat middels ons digitale aanmeldingsformulier. Indien je graag contact met ons secretariaat wilt opnemen, kan dat via telefoonnummer: 030 - 630 03 90 of via het volgende e-mailadres: opleidingen@vereniging-ion.nl.