Op 11 november 2020 zal Vereniging ION weer een editie van de ION Dag voor de Ondernemer organiseren. Vanwege de Coronamaatregelen nu een beperkt fysiek evenement en een mogelijkheid tot het online volgen. Uiteraard wordt u weer een mooi programma aangeboden en trappen we de ION Borghardt Award editie 2021 af. 

Vanwege de Coronabeperkingen zal er geen bedrijfsbezoek zijn tijdens de ION Dag voor de Ondernemer. Wel zal u een keur aan onderwerpen worden aangeboden die u als ondernemer net een streepje voor geven bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Het programma zal er als volgt uitzien:

10.00 uur  -  Opening door de dagvoorzitter
10.15 uur  -  De vernieuwde Vereniging ION leveringsvoorwaarden
                   Mevrouw mr. Mirjam Bos (bedrijfsjuridisch adviseur bij de
                   Metaalunie) zal uiteenzetten wat het nut van goede leverings-
                   voorwaarden is, en wat er kan gebeuren als je geen goede
                   leveringsvoorwaarden gebruikt. Ook zal ze ingaan op de wijzigingen
                   ten opzichte van de bestaande leveringsvoorwaarden en waarom
                   deze wijzigingen noodzakelijk zijn
10.45 uur  -  Innovatie stimulering in de oppervlaktebehandelende industrie
                   De heer ing. Arjan de Bruin (innovatie manager bij Stichting
                   Innovat.ION) zal u laten zien welke innovatieprojecten er gestart
                   zijn of binnenkort gaan starten, hoe en aan welke projecten u kunt
                   meedoen en welke subsidiemogelijkheden er zijn.
11.00 uur  -  Update energieregelgeving en kansen in 2021
                   De heer Michiel Steerneman (managing consultant bij Blue Terra)
                   zal vertellen hoe de wetgeving op het gebied van energie op 
                   1 januari 2021 zal veranderen. Hij zal ingaan op wat uw
                   verplichtingen daarin zijn, maar uiteraard zijn er ook kansen die
                   benut kunnen worden.

11.30 uur  -  Aftrap ION Borghardt Award 2021
                   De voorzitter van de Stichting Borghardt, de heer dr. ir. Hans van der
                   Weijde (Director programmes bij Tata Steel Europe), zal de
                   kunstenaar die de ION Borghardt Award 2021 gaat maken en de jury
                   editie 2021 aan u voorstellen. Uiteraard zal hij ook een
                   uiteenzetting geven over het tijdspad en de mogelijkheden tot
                   inschrijven.

11.45 uur  -  Hoe wordt de transportwetgeving in de oppervlaktebehandelende
                   branche correct toegepast?

                   De heer Wim van de Coevering (senior inspecteur bij Inspectie
                   Leefomgeving en Transport) zal ingaan op het laden en lossen, het
                   ontdoen van SVHC-afval en het retourneren van SVHC-emballage. 
12.15 uur  -  Wrap-up en afsluiting door de dagvoorzitter

Wilt u het programma fysiek in Nieuwegein (beperkt aantal deelnemers) of online via Microsoft Teams bijwonen? Meld u dan snel aan!

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat de ruimte waarin de presentaties worden gegeven voldoen aan de nu geldende maatregelen van max. 30 personen, vaste plaatsen, minimaal 1,5m afstand, geen loopbewegingen en goede ventilatie. Mochten er later aanvullende maatregelen komen, er is rekening gehouden met een volledig uitwijken naar Teams.

Aanmelden kan via het digitale aanmeldingsformulier, die via deze link te bereiken is: https://www.formdesk.com/vom1/Aanmeldingsformulier_ION_Dag_vd_Ondernemer_2020