Het programma ROCKET Reloaded (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen grofweg de Noordzee en de Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen en grondstoffen, en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Momenteel onderzoekt Stichting Innovat.ION de mogelijkheden om deze subsidiemogelijkheid met leden van Vereniging ION te benutten voor:

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
  • Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
  • Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
  • Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech en mkb-bedrijven.

Elke aanvraag moet gedaan worden door minimaal één Nederlandse en één Duitse MKB-onderneming.

Partners die volledig buiten het INTERREG-gebied gevestigd zijn, mogen alleen bij uitzondering deelnemen, mits zij kunnen aantonen dat zij noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld door de inbreng van gespecialiseerde kennis) voor een succesvolle voltooiing van het project. Zij kunnen nooit de hoofdaanvrager zijn.

Wilt u mee doen? Of meer informatie ontvangen zodat u zich kunt oriënteren?

Neem dan even contact op met Arjan de Bruin van Stichting Innovat.ION (06 - 22 24 57 01 of debruin@vereniging-ion.nl).