Ook dit jaar organiseert Vereniging ION de Techn.ION-dag op dinsdag 12 april 2016 in de Fabrique te Utrecht.

Het programma zal er als volgt uit zien.

Besloten programma (09.30 - 11.00 uur)
09.30 uur      Ontvangst
10.00 uur      Algemene Ledenvergadering Vereniging ION

De vergaderstukken worden 2 weken voor aanvang van de vergadering aan de leden toegestuurd per e-mail.

Openbaar programma (11.00 - 18.00 uur)
11.00 uur      Ontvangst met mogelijkheid tot bezoeken van de tabletops

Voor alle onderwerpen geldt; als u op basis van de verstrekte informatie vooraf vragen heeft over de presentaties, dan kunt u deze via het secretariaat kenbaar maken. Er zal dan tijdens de presentaties zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de ingediende vragen.

11.30 uur      Opening door de dagvoorzitter
11.35 uur      KTL en ATL voor decoratieve toepassingen

                     Peter Vreuls, HAWKING Benelux

‘Wat de boer niet kent, dat eet hij ook niet’ is wel het meest toepasselijke spreekwoordelijk gezegde als er gesproken wordt over de toepassing van KTL of ATL deklagen buiten de automobiel- en radiatorenindustrie. Oftewel eigenlijk beter gezegd, het ontbreken van dergelijke toepassingen.
Daar waar de automobiel industrie de specifieke eigenschappen van KTL en ATL al lang heeft omarmt, blijkt dat het onderkennen van de mogelijkheden voor andere toepassingen nog beperkt is.
Deze presentatie gaat in op de mogelijkheden die er zijn van deze laktechniek voor allerlei (onverwachte) toepassingen en kan u inspireren om nieuwe markten aan te boren.

12.00 uur      RVS behandelen door waterstralen
                     Hans van Rangelrooij, Stainless Solution Group

De waterstraalbewerking sublimeren is een nieuwe technologie die momenteel op slechts enkele plaatsen in de Benelux wordt toegepast. Deze techniek is uitstekend geschikt voor het behandelen van RVS-producten voor hygiënische toepassingen zoals voor de voedingsmiddelen-, de pharmaceutische- en de procesindustrie waar bacteriewerendheid en antihechtingseigenschappen nodig zijn voor een optimaal reinigbaar resultaat.
Ook de corrosiebestendigheid van het RVS dat behandeld is met dit proces is goed.
In deze presentatie worden de technische aspecten en de toepassingsmogelijkheden toegelicht.

12.25 uur      Energie Efficiency Plan (MJA 2017-2020)
                     Jac van Trijp, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De MJA-deelnemers van Vereniging ION moeten uiterlijk op 15 november 2016 hun nieuwe Energie Efficiency Plan aanleveren bij RVO. Het plan beslaat de periode van 2017 tot en met 2020. Als gevolg van het Nationale Energieakkoord, het onlangs gesloten Klimaatakkoord in Parijs en de evaluatie van de convenantenaanpak wordt van de bedrijven in deze ronde extra inzet gevraagd. De wijze waarop dat in de nieuwe EEP-ronde vorm krijgt zal worden toegelicht. Tevens wordt een overzicht gegeven van de ondersteuning die beschikbaar zal worden gesteld en waar de bedrijven bij het maken van de plannen gebruik van kunnen maken.
Overigens is deze presentatie ook zinvol voor niet-MJA-deelnemers, omdat het inzicht geeft in de mogelijkheden om het energieverbruik in uw bedrijf terug te dringen.

12.50 uur      Lunchpauze met mogelijkheid tot bezoeken van de tabletops
13.45 uur      Robots en Circulaire Economie; een verkenning
                     Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen, Fountainheads

De toekomst kan niemand voorspellen. Zeker niet, nu de veranderingen van de exponentiële groei van technologie goed op stoom begint te komen. Technologie is vaak onzichtbaar, maar heeft nu al een grote impact op onze economie. In de oppervlaktebehandelende branche valt daarbij te denken aan de ontwikkelingen rond Robotisering en de Circulaire Economie.
Dus tijd voor een overzicht van de stand van zaken. De trendverkenners van Fountainheads geven een actueel overzicht waar we staan met Robotisering en de Circulaire Economie door te gluren bij de buren. Wat gebeurt er in andere sectoren?
Uiteraard gaan we ook in op de ontwikkelingen in de oppervlaktebehandelende branche.
De sessie is bedoeld om ogen te openen, te verwonderen en te verrassen wat moet leiden tot nieuwe inzichten en energie.

14.45 uur      Netwerkpauze met mogelijkheid tot bezoeken van de tabletops
15.30 uur      Stand van zaken inzake REACH dossier Chroomtrioxide (CrO3)
                     Egbert Stremmelaar, Vereniging ION

Op 21 maart 2016 is/was de AfA deadline voor CrO3. Op 21 september 2017 is de sunset date voor een verbod op CrO3. Hoewel CrO3 een SVHC-stof is met bewezen CMR-eigenschappen wordt deze (proces)stof vanwege haar specifieke eigenschappen op veel gebieden toegepast.
Een algeheel verbod van CrO3 zal grote gevolgen hebben voor de maakindustrie in Europa, omdat er geen (volwaardige) alternatieven beschikbaar zijn voor veel van de applicaties. Hierbij opgemerkt dat het gebruik van de (proces)stof CrO3 goed gecontroleerd kan plaatsvinden met een minimalisatie van de risico’s, terwijl het eindproduct (in de meeste gevallen) uit chroom bestaat, en geen CrO3 bevat.
De stelling van Vereniging ION is; “vervangen als het kan, maar autoriseren als het moet”. Dit met als doel dat er geen werkgelegenheid buiten de EU gedrukt mag worden als het binnen de EU verantwoord uitgevoerd kan worden.
Waar staan we momenteel, en wat moet een downstream user verwachten?

15.55 uur      Veiligheidsaarding in de oppervlaktebehandelende industrie
                     Ben van Tichelen, ATHEX Industrial suppliers

Statische elektriciteit is een onderschat probleem. Dat bleek maar weer toen op vrijdag 8 mei 2015 in Wijchen een grote brand uitbrak bij een spuiterij. Oorzaak is waarschijnlijk de overslag van een vonk tussen een persoon en een niet goed geaarde installatie. In de IEC60079-32-1 wordt nauwkeurig beschreven wat gedaan moet worden om de risico’s van statische elektriciteit te minimaliseren.
Deze presentatie geeft u aan de hand van praktische voorbeelden, inzicht in de standaard en geeft u ook handvatten om uw eigen bedrijf tegen het licht te houden.

16.20 uur      3D printen van schilderijen en wand/gevel decoratie
                     Clemens Weijkamp, Océ Technologies

Binnen Project Eiger wordt in nauwe samenwerking met partners en klanten de haalbaarheid van nieuwe toepassingen van Elevated “reliëf” Printing onderzocht. Hiervoor worden nieuwe printprocessen en nieuwe inkten ontwikkeld. Hoewel ook het aantal toepassingen nog steeds oploopt, zijn nog lang niet alle mogelijkheden bekend. Voorbeelden zijn momenteel 3D reproducties van schilderijen en wand/gevel decoratie.
In deze voordracht worden de mogelijkheden toegelicht en wordt u uitgedaagd om na te denken over de kansen van deze technologie voor uw branche.

16.45 uur      Afsluiting door de dagvoorzitter
16.50 uur      Netwerkborrel

Aanmelden
De kosten voor deelname zijn voor leden van Vereniging ION gratis en voor niet-leden € 95,- exclusief BTW.

Aanmelden voor de gehele dag of een gedeelte daarvan kan via het digitale aanmeldingsformulier.