Chroom(VI) is wel kankerverwekkend, maar niet gevaarlijk. De stoffen waarin Chroom(VI)-verbindingen gebruikt worden zijn veelal productiestoffen. Deze worden gebruikt in een gesloten gebouw door professionals. Dat kan veilig. Bijzondere aandacht is wel nodig voor grote objecten waar Chroom(VI)-houdende verf is gebruikt.

De Nederlandse maakindustrie is bijzonder afhankelijk van een 'state of the art' oppervlaktebehandelende industrie. Immers, alle (gebruiks)voorwerpen, gebouwen, vervoersmiddelen en infrastructurele werken zijn tot op het kleinste onderdeel van een oppervlaktebehandeling voorzien. Als dat niet zo zou zijn, dan roest of rot het (bijvoorbeeld gebouwen, bruggen, deurknoppen en fietsen), ziet het er niet mooi uit (bijvoorbeeld vanwege de afwerking en kleurbeleving) of heeft het niet de juiste eigenschappen (bijvoorbeeld gereedschappen zoals beitels en boren, slijtvaste oppervlakten van lagers en assen).

Vervangen als het kan, autoriseren als het moet en veilig kan. Dat is de slogan waarmee Vereniging ION zich inzet voor het zo veel als mogelijk beperken van het gebruik van SVHC- en CMR-stoffen. Chroom(VI) is zo’n stof. Echter door de veelzijdigheid van deze stof is het nog lang niet overal mogelijk om deze stof te vervangen.

Chroom(VI) komt in veel verbindingen voor. Er zijn honderden processen en tienduizenden producten waarbij Chroom(VI)-verbindingen worden gebruikt. Een eigenschap van Chroom(VI) is, zonder discussie, dat het kankerverwekkend is. Toch hoeft Chroom(VI) niet gevaarlijk te zijn. In een brief van de Nederlandse ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Nederlandse 2e Kamer (5 september 2018) stelt het RIVM dat bij normaal gebruik van chroomhoudende materialen, zoals het aanraken van materiaal waarin Chroom(VI) is verwerkt, verchroomde voorwerpen en geverfde oppervlakken, geen gezondheidsrisico’s optreden. In verchroomde voorwerpen is geen Chroom(VI) meer aanwezig. Bij geverfde oppervlakken is het Chroom(VI) dusdanig gebonden dat er bij normaal gebruik geen blootstelling zal zijn.

Alleen bij het bewerken van de geverfde oppervlakken waarin Chroom(VI) in gebonden toestand aanwezig is (als pigment of vanwege corrosiebeperking) kan Chroom(VI) in stofvorm vrijkomen, die bij het onvoldoende nemen van veiligheidsmaatregelen ingeademt kan worden. Indien de stof zich ophoopt in de longen kan dat kanker veroorzaken. Het risico dat daadwerkelijk kanker ontstaat komt voort uit de mate van blootselling van de persoon in kwestie en de staat van het menselijk lichaam. In alle andere gevallen, zoals het bewerken van gemetalliseerde oppervlakken, ontstaat er slechts metaalstof. In deze metaalstof zit geen Chroom(VI).

Doordat Chroom(VI) meestal een productiestof is, en deze productiestof in een gesloten gebouw door professionals wordt gebruikt, kan de stof veilig verwerkt worden. Wel zal de werkgever de juiste (veiligheids)maatregelen moeten treffen en zal de werknemer de juiste werkinstructies en procedures moeten hanteren en de juiste beschermingsmaatregelen moeten uitvoeren.

Bijzondere aandacht verdient wel de grote hoeveelheid objecten zoals gebouwen en bruggen, waar in het verleden gebruik is gemaakt van Chroom(VI)-houdende verf. Hier zullen goede maatregelen getroffen moeten worden om het vervliegen van het Chroom(VI)-houdende stof tegen te gaan. Want hoewel de kans dat er gezondheidseffecten optreden gering is, willen we deze stof gewoon niet in het milieu hebben.

Overigens zijn er voor veel mobiele producten, zoals defensiematerieel en treinen, inmiddels wel (gesloten) locatie(s) gecreëerd waar de verf op een veilige manier verwijderd kan worden.

Om de aandachtspunten inzichtelijk te maken, de consequenties in kaart te brengen en een standaard set aan maatregelen en hun effecten aan te bieden, is Vereniging ION gestart met het project 'Blootstelling'. Daar wordt overigens niet alleen gekeken naar Chroom(VI), maar ook naar een aantal andere veel gebruikte SVHC-/CMR-stoffen in de oppervlaktebehandelende branche. Hou voor informatie onze website in de gaten of abonneer u op de gratis ION nieuwsbrief Informat.ION via de knop bovenaan de website.

Zie hier de LinkedIn post: https://www.linkedin.com/in/egbertstremmelaar/detail/recent-activity/posts/

Vereniging ION heeft meegewerkt aan YouTube filmpjes van Inspectie SZW. De filmpjes vindt u hieronder:

Inspectie SZW – Qualicoat licentiehouder Oppervlakte- en Metaalbescherming Schoen:

Inspectie SZW – Leverancier Mavom Chemie:

Inspectie SZW – Rol van Vereniging ION: