Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat bleek tijdens de virtuele vergadering van Qualanod, die op 12 mei plaatsvond. Er zijn bij een fysieke vergadering veelal ongeveer 20 aanwezigen, nu waren er 26 devices aangesloten, waarbij sommige computers met een dubbele bezetting, op 1,5 meter afstand uiteraard.

Op initiatief van de toenmalige Qualanod president, Remco Baartmans (Alumet), is het thema Kleur geagendeerd tijdens de najaarsvergadering van 2018. Als er kwaliteits- of garantie-issue's zijn, dan gaan deze veelal over kleur en kleurverschillen. Omdat internationale gremia wat traag reageren en de Nederlandse licentiehouders graag snelheid wilden, is tijdens de updatemiddag van 2018 een Nederlandse werkgroep kleur geformeerd. Deze Nederlandse werkgroep is voortvarend te werk gegaan en kon in de najaarsvergadering van 2019 van Qualanod in Istanbul de eerste resultaten al presenteren.  

Zowel de Nederlandse werkgroep, alsook de Technical Committee van Qualanod, kwam tot de conclusie dat er een vervolg aan het Nederlandse project gegeven moest worden. Deze vervolgstap is in de updatemiddag van november 2019 met de Nederlandse licentiehouders besproken en vastgesteld. Het vervolgtraject is inmiddels in gang gezet. Overigens zal het onderzoek, ondanks dat de werkgroepnaam anders doet vermoeden, niet beperkt zijn tot kleur alleen, maar zal er breder gekeken worden naar bijvoorbeeld ook glans en structuur. De Engelse term is vooralsnog "appearance". 

Naast het instellen van een werkgroep, is er ook een (beperkt) budget vrijgemaakt om de testen te financieren. De internationale werkgroep bestaat uit Executive/Technical Committee leden uit Nederland (Convenor), Spanje, Duitsland, UK, ItaliĆ« en China.

Omdat de Corona-beperkingen zeker tot na de zomer blijven aanhouden, zal het inspectieregime moeten worden aangepast. Veel bedrijven kunnen/willen vanwege de overheidsbeperkingen, beperking van de reismogelijkheden en/of contactrestricties, geen externe partijen in hun bedrijf toelaten. De Executive Committee heeft daarom besloten dat er tot eind 2021 minimaal 3 inspecties moeten worden uitgevoerd. Dat betekent dat als er reeds een inspectie is uitgevoerd in 2020, er nog 2 aanvullende inspecties gedaan moeten worden voor de periode 2020/2021. Als er nog geen inspectie is uitgevoerd, dan moeten er in de komende periode nog 3 inspecties worden uitgevoerd, waarbij de Executive Committee ervan uitgaat dat de beperkingen in de loop van 2020 zullen worden ingetrokken. Mocht dat niet zo zijn dan zal het besluit in de najaarsvergadering van 2020 worden herzien en zal het inspectieregime aan de actualiteit worden aangepast.  

Andere zaken die voor de licentiehouders van belang zijn staan in de (Engelstalige) notulen, het (Nederlandstalige) sfeerverslag en worden uiteengezet tijdens de volgend updatemiddag op 11 november 2020.