Op 17 september 2019 werden in Istanbul de Technical Committee/Executive Committee/General Assembly vergaderingen van Qualanod gehouden. 15 general licensees, alsmede 2 aluminium verenigingen, kwamen bij elkaar om over de kwaliteit van het anodiseren te praten. Behalve dat er veel technische zaken aan de orde kwamen werd er nadrukkelijk gekozen voor kleur, of eigenlijk juist het voorkomen van kleurverschillen en werd een nieuw presidium gekozen.

Allereerst werden de nodige technische zaken afgehandeld in de Technical Committee. Dit is noodzakelijk omdat in november de updateworkshops weer georganiseerd worden en daarom moeten op deze laatste vergadering van het jaar de laatste zaken besproken en vastgesteld worden.

In Nederland is een Werkgroep Kleur actief. Eigenlijk is deze werkgroep actief om te voorkomen dat er kleurverschillen ontstaan in producten die in verschillende badges of op verschillende locaties gemaakt worden. Hierbij speelt uiteraard ook het substraat een rol. Een aantal licentiehoudende bedrijven hebben meegewerkt aan het anodiseren van een aantal testplaten. De uitkomsten geven aanleiding om in ieder geval het fenomeen kleur verder te onderzoeken. Daarom is aan Nederland gevraagd om het onderzoek voort te zetten. Tijdens de updateworkshop van 13 november zullen we in Nederland een terugkoppeling van het onderzoek geven, alsmede afstemmen wat de vervolgstappen moeten zijn.

Er wordt ook een Werkgroep Afvalwater opgezet. Met name het afvalwater dat vloeibare elementen bevat blijkt steeds vaker tot gevolg te hebben dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dat kan terecht zijn, maar het komt ook voor dat puur op basis van vermoedens en ideeën aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Wat zit er nu eigenlijk echt in het afvalwater dat zorgen geeft? Het zal onderzocht worden. Ook op dit gebied zal Nederland het voortouw nemen.

Op 1 januari 2020 treedt een nieuwe president aan. Remco Baartmans (Nederland) zal worden opgevolgd door Metin Yilmaz (Turkije). Hij is gekozen tot president en Philip Hilven (België) is gekozen tot vicepresident. Chistian Deyhle (Duitsland) is gekozen tot auditor.

Meer details uit deze vergadering volgen op 13 november 2019 tijdens de updateworkshop.