Op 21 mei 2019 werden in Bazel (Zwitserland) de Qualanod-vergaderingen gehouden. Oppervlaktebehandelaars uit 12 landen, alsmede enkele aanpalende organisaties hebben een dag lang gewerkt aan het versterken van het kwaliteitslabel. Tijdens de Technical Committee werden de technische vraagstukken behandeld. Tijdens de Executive Committee werden de juridische, organisatorische en marketingaspecten behandeld. Tijdens de General Assemblee werden de verenigingszaken behandeld.

Tijdens de Executive Committee nam de vergadering, bij monde van president Remco Baartmans, op passende wijze afscheid van Josef Schoppig (zie foto). Het cadeau, hoe kan het ook anders, een geanodiseerd kunstwerk van de pensionado zelf. Josef Schoppig is gedurende 28 jaar de secretaris van Qualanod geweest en heeft daardoor een sturende rol gehad in de ontwikkeling van het kwaliteitslabel. Vanwege zijn pensioen komt er nu een einde aan een tijdperk.

Voor een goede opvolging is overigens door Arco wel gezorgd. Al een aantal jaren is Monica Kägi de tweede persoon voor Qualanod, en zij is ook al een poosje betrokken bij het reilen en zeilen van Qualanod. Nieuw aan boord is Lanz Matthias, hij is sinds de vorige vergadering betrokken bij Qualanod. Beide personen hebben het volle vertrouwen van de vergadering om een volgende stap in de ontwikkeling van Qualanod te zetten.

Een verslag van de Qualanod-vergaderingen is voor de licentiehouders beschikbaar in het ledengedeelte (documentenoverzicht). Echter een paar zaken zijn goed om hier te vermelden:

  • Qualanod zal zich blijven richten op anodiseren. Het pre-anodiseren wordt gezien als een vorm van voorbehandeling, en niet als anodiseren. Qualicoat heeft de wens geuit om voor het offsite pre-anodiseren, als voorwaarde te stellen dat de anodiseur het Qualanod-label heeft. Qualanod zal daar niet in interveniëren, maar wel ondersteunen.
  • Het issue van het gerecycled aluminium is ook bij Qualanod een prominent punt.
  • Het thema kleur zal voor de volgende vergadering verder uitgewerkt worden. Met name de reproduceerbaarheid van kleur, de kleurvastheid, de invloed van legeringselementen en de aard van de voorbehandeling zullen hierin meegenomen worden.