Qualanod is het internationaal erkende kwaliteitssysteem voor het anodiseren. Op 26 en 27 april waren er weer de Qualanod Technical Committee, Executive Committee  en General Assemblee vergaderingen. Ook deze keer weer online. Een Nederlandstalig sfeerverslag en notulen zijn binnenkort te vinden in het ledengedeelte van de website. Hier enkele high lights.

Qualanod is eigenlijk de technische specificatie voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van geanodiseerd aluminium. Deze specificatie borgt dus vooral de visuele kwaliteit en de lange levensduur van de geanodiseerde producten.

Toch is duurzaamheid ook binnen Qualanod een belangrijk thema. Niet alleen vanwege het voornoemde, maar ook omdat:

  • geanodiseerd aluminium een zo laag mogelijke CO2-voetprint moet hebben, dus zo min mogelijk energieverbruik met behoud van kwaliteit.
  • er zo min mogelijk afval moet ontstaan, en daar waar mogelijk het "afval" hergebruikt moet worden als grondstof of zodanig worden verwerkt dat er weer grondstoffen uit voortkomen.
  • gerecycled aluminium moet kunnen worden hergebruikt voor producten met een AAA-kwaliteit oppervlaktebehandeling.
  • bij het gebruik van aluminium als substraat voor producten het voorbrengingsproces van de oppervlaktebehandeling zo veilig mogelijk moet zijn voor mens en milieu.

Hiertoe lopen er diverse onderzoeken binnen Qualanod, of is Qualanod aangehaakt bij internationale initiatieven.  

Het inspectierapport zal worden gedigitaliseerd. Dat is wenselijk omdat bij het onderscheid tussen de inspecties voor Architecture-, Industrial-, Decorative- en Hardanodising er veel leeg papier werd geproduceerd als een licentiehouder niet alle licenties onder één dak heeft. Met een digitaal inspectierapport wordt dat voorkomen en kunnen koppelingen tussen bijvoorbeeld locatiebezoeken en labtesten makkelijker worden gemaakt.

Door de werkgroep Kleur is in deze periode vooral gekeken naar de voorbehandeling. Voor de goede orde wordt vermeld dat ook met de huidige technische specificatie een goede reproduceerbaarheid van kleur is te verkrijgen, maar exacte kleuren worden veelal aan de hand van een referentie aan de lijn gemaakt. Met de onderzoeken willen we vooral de voorspelbaarheid van de gerealiseerde kleur verbeteren.

Er is een besluit genomen voor een updatesheet waarin de voorbehandelingen worden vastgelegd en beschreven. Hierbij is zoveel mogelijk de DIN 17611: 2000-12 gevolgd. Echter, er zijn meer varianten aan toegevoegd. Daar waar bij het anodiseren van aluminium (naturel) zonder het vastleggen van de voorbehandeling een maximale delta E van 7,8 werd waargenomen, is bij het vastleggen van de voorbehandeling in het proces van voortbrenging een maximale delta E waargenomen van minder dan 3. De voorbehandeling heeft dus grote invloed op de kleur, en vandaar dat deze tabel aan de Qualanod technische specificatie wordt toegevoegd. Inmiddels is het derde deel van de tests vastgesteld en zullen we proberen nog beter zicht te krijgen op de parameters die invloed hebben op de reproduceerbaarheid van de kleur.

Ook meldde Estal dat ze haar congres online zal houden op 6 en 7 oktober. Uiteraard zullen we u via deze website van de ontwikkelingen op de hoogte houden.