De samenstelling van het aluminium wordt steeds belangrijker als het gaat om de coatingkwaliteit. De legering wordt nu vastgesteld binnen nauwe toleranties met bekende legeringselementen. Door recycling komen er steeds meer elementen in het aluminium, die een negatief effect hebben op de hechting van de coating.

Inmiddels zijn er alweer enkele jaren diverse (internationale) initiatieven om uit te zoeken wat het effect van "vervuiling" is op de coatbaarheid van substraten. Voor Qualicoat is de belangstelling uiteraard specifiek het aluminium. Bij de (onderzoeks)initiatieven zijn extrudeurs, constructeurs, ontwerpers, coaters, leveranciers van chemicaliën en poeders/natlakken, universiteiten, brancheverenigingen en laboratoria actief. Vereniging ION is ook bij een aantal van die initiatieven aangesloten.

Eén van de initiatieven wordt nadrukkelijk ook door Qualicoat gevolgd. Qualicoat staat voor de hoogst mogelijke kwaliteit van coatings op een aluminium ondergrond. Op grond van de technische specificatie van Qualicoat met een onafhankelijk inspectiesysteem is de kwaliteit van de coating goed beheersbaar. De interactie met de ondergrond (hechting) is daarbij een belangrijke schakel. Veel systemen zijn geoptimaliseerd voor een gekende aluminiumlegering. Door een toename van gerecycled aluminium komen er steeds meer (onbekende) elementen in het aluminium, die een negatief effect (kunnen) hebben op de hechting. Daar richten zich de onderzoeken vooral op.

Wat duidelijk is; er lijken mogelijkheden om de negatieve effecten te verminderen, of mogelijk zelfs te elimineren. Maar dat vraagt nog veel meer onderzoek, en vooral ook dat de coater weet welke kwaliteit aluminium hij krijgt om te coaten. Dat vraagt dus informatie die momenteel (vaak nog) niet gekend is, en die mogelijk op termijn zal leiden tot een (voorgeschreven) werkwijze.

Het effect is nu nog gering, omdat het aandeel gerecycled aluminium nog relatief laag is. Aluminium is voor nagenoeg 100% recyclebaar, maar de vraag naar aluminium is dermate groot dat er nog steeds veel nieuw aluminium wordt geproduceerd. Met een (Europees) streven naar een 100% circulaire economie in 2050, zal het aandeel gerecycled aluminium toenemen. Door de toename van het aandeel gerecycled aluminium in de keten, zal het produceren van een goede hechting dus kritischer worden, en dus wellicht moeten leiden tot maatregelen die stringenter worden. Het wordt dus nadrukkelijk een groeipad naar een technische specificatie voor Qualicoat met daarin ook een werkwijze aangaande het substraat.

Om de bekende kennis al met coaters te delen, en om zeker te stellen dat de coaters meegroeien met de ontwikkelingen, heeft de Executive Committee van Qualicoat besloten om te gaan groeien naar de technische specificatie Qualicoat 3.0. Echter, om te verzekeren dat de ontwikkelingen bekend zijn, maar niet in de weg gaan zitten, is gekozen om de kennis aan de technische specificatie toe te voegen in de vorm van een appendix. In de Qualicoat-vergadering van november 2021 zal het tekstvoorstel worden vastgesteld, en waarschijnlijk al vanaf 1 januari 2022 in de technische specificatie worden opgenomen.

Wilt u nu al meer informatie gaan zoeken dan verwijzen wij u graag naar 2 komende evenementen:

  • Op 6 en 7 oktober 2021 is er een Estal-congres online waar dit thema nadrukkelijk is geprogrammeerd. Via het nieuwsitem op de website kunt u meer informatie vinden over dit congres en kunt u zich (kosteloos) aanmelden: https://vereniging-ion.nl/nieuws/uitnodiging-deel-nemen-estal-virtual-congres-taking-aluminium-new-horizons.
  • Op 17 november 2021 is het Qualicoat-congres online voorzien. Hier wordt nog aan het programma gewerkt, maar ook op dit congres zal het thema "coatbaarheid gerecycled aluminium" uiteraard terugkomen. Voor nu geldt vooral een "save the date".