Na jaren van discussie, onderzoek, testen en beschrijven door met name de Duits/Nederlandse Werkgroep PreOx (VOA/Vereniging ION), is op advies van de Working Group PreOx van Qualicoat tijdens de Technical Committee-vergadering van Qualicoat d.d. 16 mei 2018 en de Executive Committee-vergadering d.d. 17 mei 2018 te Londen, een nieuwe technische specificatie voor het pre-anodiseren aangenomen voor de technische specificatie van Qualicoat. Voorlopig zal dit worden opgenomen als een update sheet en, zoals gebruikelijk, later worden geïntegreerd in de technische specificatie.

PreOx wordt gezien als 1 van de goede voorbehandelingen voor aluminiumcoatings waarbij de hoogste corrosieweerstandscategorie wordt gevraagd.

Door het vele en diepgaande onderzoek is veel inzicht gekregen in het gedrag van gepre-anodiseerd aluminium. Het interpreteren van het gedrag van deze voorbehandeling heeft geleid tot de aanpassing van de specificatie. Belangrijke aanpassingen zijn de duur die er tussen de processtappen mag zijn, de wijze van opslag en transport, het gedrag van een coating op open of (gedeeltelijk) gesloten poriën en de wijze van spoelen in de laatste stap. Gebleken is dat voor een goede hechting de mate van sealen van weinig invloed is. Wel is een eventueel residu van (zwavel)zuur in de poriën van grote invloed.

De nieuwe specificatie maakt het in de basis technisch ook mogelijk om extern (buiten het bedrijf van de coater) te pre-anodiseren. Hiervoor zijn nog wel aanvullende regels nodig, omdat er meerdere partijen betrokken zijn en de productie over een langere periode wordt uitgesmeerd, waardoor vervuiling mogelijk is. Afgesproken is dat de Working Group PreOx een set van regels gaat opstellen waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de kwaliteit van het werk gegarandeerd is volgens de kwaliteitsnormen van Qualicoat en mogelijke issues aangaande aansprakelijkheid tussen coater en anodiseur goed geregeld zijn. Ook de goedkeuring van chemicaliën zal goed geregeld moeten worden.