Het congres is een openbare activiteit van Qualicoat. Normaliter wordt elke 5 jaar een fysiek congres georganiseerd, maar door de COVID-19 reisbeperkingen was dat deze keer geen optie. Vandaar dat gekozen is voor een online variant. Met 160 deelnemers een goed bezocht congres.

Het programma zag er als volgt uit:

  • Welcome from the President - Mo Panam (Barley Chalu / Qualicoat)
  • Microns Matter in Modern Architecture - Michael Stacey (The Bartlett School of Architecture / Michael Stacey Architects)
  • World Wide Standard for Decoration - Juan Bernabe (Cubson Powder Coating / Qualideco)
  • Construction and Renovation trends - Hans Zwaanenburg (VMRG)
  • External Pre-Anodising – Path to the final rules - Ralf Heitzelmann (ALBEA Aluminiumbearbeitung / Qualicoat)
  • Pretreatment - horizontal versus verical - advantages/disadvantages - Alessandro Corrà (SAT)
  • State of the art coating technologies - Franck Derouen (Axalta)
  • Requirements for the Aluminium: QUALICOAT 3.0. - Jose Manuel Mota (Universidad Complutence de Madrid / Decotec)
  • Standing the test of time. Bob Dirks & Sencan Kizilkaya (Akzo Nobel)
  • Closing speech with summary of the day - Mo Panam

Er was erg veel informatie over trends in de architectuur en uiteraard werd er gepraat over de circulaire economie en de effecten op gebouwen. Ook kwam CO2-reductie aan de orde. Vanwege de maatschappelijke trends en de veranderende klantwensen, zijn ook de nodige nieuwe technieken besproken en zijn innovatie projecten benoemd. Leuk was dat Hans Zwaanenburg (VMRG) de goede samenwerking met Vereniging ION aanhaalde bij het bespreken van de innovatieprojecten waarin de VMRG actief is. Immers, ontwikkelingen in (metalen) ramen en gevelelementen gaan niet zonder "state of the art" oppervlaktetechnologie. 

Ook was er een online marktplaats waar virtueel een aantal stand bezocht en waar vragen gesteld konden worden.

Van de vergaderingen is zoals gebruikelijk een Nederlandstalig sfeerverslag gemaakt, en zijn op termijn uiteraard de Engelstalige notulen beschikbaar. Deze documenten zijn alleen voor licentiehouders, en uiteraard te vinden op het intranet.

Zoals verwacht zijn alle zaken die aan de orde zijn geweest al op de updateworkshop Qualicoat (10 november) behandeld.