Op 21 en 22 november 2019 kwamen 18 General Licensees van Qualicoat in Dubai bijeen om de verzelfstandiging van Qualicoat een stap verder te brengen. Als grootste coatingkwaliteitslabel van de wereld met een aanwezigheid in 60 landen een belangrijke stap voorwaarts om de kwaliteit van gecoat aluminium voort te stuwen.

Uitgerekend op de dag dat de regen met bakken uit de lucht komt vallen, komen de gedelegeerden van de General Licensees, waaronder Vereniging Qual.ION, aan in Dubai. Een mooi bewijs van het feit dat gecoat aluminium overal op de wereld op alle weersomstandigheden voorbereid moet zijn om voor een lange periode mooi te blijven. Juist op de plaats waar de zorg om UV-bestendigheid de belangrijkste parameter is, blijkt dat ook waterbestendigheid (seaside) een belangrijk aandachtspunt is.

Vanwege de onrusten in Hong Kong werd de vergadering op het laatste moment verplaatst naar Dubai. De General Licensee van de Verenigde Arabische Emiraten had samen met het secretariaat van Qualicoat een en ander bijzonder goed geregeld zodat ondanks de last-minute verplaatsing, de vergaderingen in alle rust konden plaatsvinden. Namens Nederland waren Harmen IJdema (Technical Committee afgevaardigde en licentiehouder voor Jonkman Coating en IJdema Coating) en Egbert Stremmelaar (Vereniging Qual.ION) aanwezig.

Aanwezig waren de General Licensees van Japan, China, Australië, België, Italië, Mexico, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Rusland, Spanje, Portugal, Polen, Frankrijk, Griekenland en UK. Daarnaast waren namens Qualisurval gedelegeerden van IFO en het secretariaat aanwezig.

Om 08.45 uur werd gestart met de General Assemblee, zeg maar de Algemene Ledenvergadering. Normaal duurt deze vergadering ongeveer een uur. Op de agenda was er vanwege de vele officiële organisatiedocumenten vanwege de verzelfstandiging, de eigen accreditatie en officiële procedures nu 2 uur uitgetrokken. Echter door de complexiteit, de vele vragen en toelichtingen en de nodige wensen, liep deze vergadering uit tot 4 uur.

Aansluitend werd de Technical Committee vergadering gehouden. Hier kwamen de terugkoppelingen van de werkgroepen van Qualicoat aan de orde en werden de discussies over belangrijke technische thema's gevoerd. De input van de updateworkshop van 13 november in Delft van de Nederlandse licentiehouders kwam hierbij goed van pas.

Om 18.00 uur werd de vergadering onderbroken voor een traditioneel Arabisch diner, aangeboden door de General Licensee van de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel er ook gelachen werd, werd er aan tafel ook veel verder vergaderd en werden standpunten en werkwijzes uitgewisseld.

De volgende dag werd de Technical Committee vergadering verder afgehandeld. In totaal werden er 20 resoluties aangenomen ter behandeling in de Executive Committee. Aansluitend volgde de Executive Committee vergadering. Hier werden vooral organisatorische zaken per land besproken. In totaal werden er in deze vergadering 15 besluiten geratificeerd. Om 18.00 uur werd de vergadering gesloten, waarna de meeste gedelegeerden in het aansluitende weekend de thuisreis aanvaarde.

Er is lang en intensief vergaderd, maar er zijn voor de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling van gecoat aluminium met organische deklagen, weer de nodige stappen gezet en volgen er per 1 januari 2020 weer nieuwe updates van de technische specificatie. Voor de licentiehouders zullen de Engelse en Nederlandse verslagen in het ledengedeelte van de website toegevoegd worden. Vergeet daarom niet in te loggen en uw notificaties aan te zetten.

De volgende vergaderingen zijn op 13 en 14 mei 2020 in Londen.