In vier delen met elk deel meer dan 25 deelnemers van alle continenten, die in totaal bijna 20 General Licensees vertegenwoordigen, zijn in de maand november de internationale vergaderingen van Qualicoat afgewerkt. En hoewel het best werkt om de voortgang erin te houden, geeft deze vorm van vergaderen ook beperkingen. Vandaar dat niet over alle agendapunten een finaal besluit is genomen.

Leuk is om te vermelden dat naast de huidige Technical Committee afgevaardigde van Nederland, Harmen IJdema, ook de beoogd nieuwe Technical Committee afgevaardigde, Lester Claassens, was aangesloten. 

Voor de licentiehouders zijn vanaf december de notulen in de Engelse taal beschikbaar. Daarnaast is er een Nederlandstalig verslag van de diverse vergaderingen gemaakt, die binnenkort beschikbaar is.

Enkele punten die aan de orde kwamen:

  • Het offside pre-anodiseren is weer een stap dichterbij. De afstemming tussen (poeder)coater en anodiseur is bepaald, evenals de licentievoorwaarden.
  • Ontwikkelingen rond het hergebruik van gerecycled aluminium en een verdere ketenintegratie (project Qualicoat 3.0) zijn besproken.
  • Er zijn diverse testen besproken en heroverwogen.
  • Er zijn technische issues vanuit de inspecties besproken, maar ook in het kader van de Covid-19 beperkingen zijn de inspectievoorwaarden besproken.
  • Uiteraard zijn er ook de nodige procedurele zaken, de begroting en de accreditatie besproken.