Op 27 en 28 november 2018 zijn in Gent (België) de vergaderingen (Technical Committee/Executive Committee/General Assembly) van Qualisteelcoat gehouden.

In totaal werden door de Technical Comittee 16 besluiten genomen, die daarna zijn voorgelegd aan de Executive Committe. De belangrijkste technische voorstellen kwamen uit de werkgroepen Powders en Pre-treatment. In totaal werden door het Executive Committee, naast de 16 besluiten van de Technical Committee, nog eens 11 besluiten genomen over de organisatie. De belangrijkste voorstellen kwamen uit de werkgroepen Marketing en Training.

Alle besluiten zullen uiteindelijk in de nieuwe Technische Specificatie 4.1 (eerste versie verwacht vanaf 1 januari 2019) worden doorgevoerd. Hoewel Qualisteelcoat streeft naar een stabiel systeem, wordt op grond van (aanvullende) wensen uit de markt, veranderende wet- en regelgeving en het doorvoeren van technische ontwikkelingen en innovaties, het kwaliteitssysteem steeds aangepast aan de heersende actualiteit.

Voor Nederland was het punt van het tweelaags poedecoatsysteem, waarbij primer en topcoat van verschillende fabrikanten zijn, een belangrijk issue. Dit geeft de coater de mogelijkheid om met zo min mogelijk poederwisselingen, een maximaal resultaat te halen. Het besluit, zoals dat nu bij de schrijvers van de Technische Specificatie ligt, gaat uit van de volgende citeria (de letterlijke tekst volgt later in de specificatie):

  • Zowel de primer alsook de topcoat moeten uit een Qualisteelcoat goedgekeurd systeem komen.
  • De laagste corrosieklasse van de twee keuzecomponenten is de gerealiseerde corrosieklasse.
  • Om de goede hechting van de twee lagen aan te tonen dient van elke batch een sample (testplaat) te worden genomen en getest, met een minimum van 2 samples per shift.
  • De coater is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Met dit besluit wordt een periode van enkele jaren discussiëren en testen afgesloten met een Technische Specificatie aanpassing in versie 4.1. Andere belangrijke punten die aan de orde zijn geweest:

  • Goedkeuring van voorbehandelingssystemen en poeders.
  • Het elektronische inspectierapport.
  • De ontwikkeling van de database en de website.
  • De verplichte in-house control medewerker training en updatemiddag.