Op 26 en 27 juni 2018 vonden in het Van Der Valk Hotel Schiphol te Amsterdam de vergaderingen voor het kwaliteitslabel Qualisteelcoat plaats. Een verslag kunnen de licentiehouders vinden in het ledengedeelte van de website.

Gedelegeerden uit 9 landen hebben zich in de Technical Committee beziggehouden met de techical specification. Onderwerpen waren onder andere de aanpassing van Qualisteelcoat aan de herziene ISO12944, de borging van de kwaliteit door een goede in-house control procedure en daarin de training In-house Control Employee, het vernieuwe digitale inspectierapport, de resultaten van de onderzoeken als een primer en een topcoat niet van dezelfde fabrikant zijn, en nog veel meer. 

Voor de Executive Committee en de General Assemblee stonden vooral de bekendheid en de continuïteit van het label op de agenda.

Voorafgaand aan de officiële vergaderingen was er al een informele coatersvergadering. Hier werden de kwaliteitsgerelateerde zaken uit de dagelijkse praktijk van de coaters besproken.

Inmiddels is ook de nieuwe website gelanceerd. Deze is uiteraard benaderbaar via de General Licencee website van Vereniging ION, maar ook direct: https://qualisteelcoat.net