Op 27 en 28 mei 2019 werden op uitnodiging van APAL in Lissabon de Qualisteelcoat-vergaderingen gehouden. Op het programma stonden uiteraard de reguliere internationale vergaderingen, maar ook een bezoek aan het testinstituut LNEC. Hier worden de goedkeuringen, testen en inspecties voor Qualisteelcoat in Portugal georganiseerd.

Een belangrijk thema tijdens de vergadering van de Executive Committee was het bouwen en inrichten van een database. Deze database wordt straks door de inspecteurs tijdens inspecties gevuld, waarna alle data direct benaderbaar zijn door alle stakeholders, maar ook direct gebruikt kunnen worden door allerlei werkgroepen en de Technical Committee, die dataanalyse vanuit veel meer invalshoeken kan doen. De database gaat ook alle bedrijfsinformatie bevatten, waardoor er ook door klanten van over de gehele wereld via een tool op de website direct over regionale (contact)informatie beschikt kan worden. De oplevering wordt verwacht aan het eind van 2019.

In de Technical Committee was er veel aandacht voor het effect van transportcoatings. De effecten die dit heeft op het proces en hoe je als coater kunt herkennen wat er precies is toegepast.

Het thema Chroom9VI)-vrije voorbehandelingen is tijdens de Technical Committee aan de orde geweest, en ook de zin en onzin van een laagspanningstest is besproken.

Ten aanzien van de verenigingsstructuur is gesproken over de rol van het secretariaat (Arco) als de database klaar is, en over de wijze waarop er marketing bedreven moet worden. De wens is nog steeds om ook in meer landen actief te zijn, en per land groter te worden. In Nederland is het aantal licenties in 2018 met 3 toegenomen tot 17.