Op 11 en 12 september was in Bologna een vergadering van de Europese koepel CETS (Europese koepelorganisatie Oppervlakte Technologie). Het behoeft geen betoog dat ook hier REACH het meest besproken onderwerp was. Leden krijgen een verslag in de Nederlandse taal die later deze maand in het ledenportal van de nieuwe website wordt gezet.

Enkele belangrijke zaken die in oktober gepland staan.

  • Op 2 oktober komt de Task Force Substances van Orgalime bij elkaar in Brussel.
  • Op 8 oktober is er bij VNO/NCW een minisymposium aangaande REACH waar uw vereniging bij aanwezig zal zijn.
  • Op initiatief van Vereniging ION in samenwerking met het Nickel Institute zal een forse delegatie van de Nederlandse industrie op 15 oktober een gesprek hebben op het ministerie I&M om de resultaten van de Franse RMO’s aangaande nikkel te bespreken en de positie voor de Nederlandse oppervlaktebehandelende industrie te bespreken.

Heeft u nog zaken die u hier zeker aan de orde wil laten komen, dan nodigen wij u graag uit om uw opmerkingen of vragen aan het secretariaat van de vereniging te doen toekomen.