Veel (internationale) uitdagingen komen op de metaalsector af waarbij mogelijk meerdere ministeries en brancheorganisaties betrokken zijn. Recent is gestart met een regulier overleg. Doel is om elke 4 maanden bij elkaar te komen om zaken te bespreken die voor meerdere partijen relevant zijn of kunnen zijn. Hierbij zijn een aantal bespreekonderwerpen reeds benoemd:

 • (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Relevante wetgeving en ontwikkeling van wetgeving
 • Nederlandse koppen op Europese wetgeving
 • Circulaire economie
 • Beschikbaarheid van metalen op de (midden)lange termijn
 • Conflictmineralen
 • Level Playing Field in Europa en in de wereld
 • Handelsmissies

De agenda zal zonder twijfel nog verder uitgebreid worden.

Van de overheid zijn aanwezig:

 • Ministerie van Economische zaken
 • Ministerie van Infra en Milieu
 • Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Van de metaalsector zijn aanwezig:

 • Koninklijke Metaalunie
 • FME
 • Vereniging ION
 • Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI)
 • Staalfederatie
 • Metaal Recycling Federatie
 • Fedecom
 • Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS)

Daar waar nodig of gewenst zullen partijen uitgenodigd worden. Dat kan structureel of op adhoc basis.