Heeft u al gecontroleerd of u onder de herziene ARIE-regeling valt? De herziene ARIE-regeling, welke per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat waarschijnlijk gelden voor een deel van de leden van Vereniging ION. In onze branche zal het vooral gaan om o.a. galvaniseer- en anodiseerbaden, beitsbaden, sterk alkalisch ontvettingsbaden en producten die organische oplosmiddelen bevatten. 

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben - of kunnen hebben - en in welke hoeveelheden. Deze (categorieën) gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.

Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage I deel I en II bij de herziene ARIE-regeling.

Om dit te kunnen controleren en toetsen heeft Vereniging ION in samenwerking met de VVVF een rekenhulp in Excel-formaat samengesteld. Deze is voor leden van Vereniging ION beschikbaar gesteld. De rekenhulp is hier aan de rechterkant van de pagina te vinden. 

Voor meer informatie over de ARIE-regeling, zie: https://vereniging-ion.nl/nieuws/herziene-arie-regeling-valt-u-onder