Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Tot die tijd blijven alle bestaande wetten van kracht en vinden er ook nog wijzigingen plaats. Marjan Hillmann heeft de wijzigingen voor u geïnventariseerd en van commentaar voorzien. Het betreft de wijzigingen die vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 hebben plaatsgevonden. In totaal zijn het 18 pagina's geworden die u op het intranet van Vereniging ION kunt vinden.

De inhoud van de lijst spreekt voor zicht. Toch is er een opmerking. De herziene Europese kaderrichtlijn afvalstoffen (zie ook de themabijeenkomst Afval van 16 september 2020) leidt tot tal van wijzigingen, soms met verstrekkende gevolgen. Een van de wijzigingen die bedrijven mogelijk over het hoofd zien betreft de meldingsplicht bij het LMA als je je eigen gevaarlijke afval zelf verwerkt of nuttig toepast. Die tekst is vet gemaakt omdat bedrijven soms procesbaden verwerken in een ONO-installatie. Wellicht dat dit deels ook onder deze nieuwe regeling valt en dat men zich dat niet realiseert.

De lijst is voor leden hier te vinden: https://vereniging-ion.nl/documentenoverzicht