Nederland heeft binnen het programma Topsectoren de doelstelling geformuleerd om in 2030 de veiligste chemische industrie ter wereld te hebben. Het project heeft de menselijke factor, veroudering van installaties en lekdetectie de hoofdthema's. Ook voor onze branche heeft dit consequenties en dus zit Vereniging ION ook aan tafel.

Op 5 oktober 2020 is de Safety Delta Nederland (SDN) officieel en feestelijk gelanceerd in het bijzijn van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Op deze dag is ook de SDN programmadirecteur Arjan van Dijk geïntroduceerd, die vanaf 1 oktober aan de slag is. Voor meer informatie zie: www.safetydelta.nl

Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard euro is de (petro)chemische industrie van groot belang voor Nederland. Omdat in deze sector veel en vaak met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is er voortdurend aandacht voor veiligheid. Zeker in Nederland, waar industriegebieden vaak dicht bij plekken liggen waar mensen wonen en recreëren, is die aandacht extra van belang.

Oorspronkelijk is ter verhoging van de veiligheid het programma Veiligheid Voorop door de chemische industrie geïnitieerd. Al snel bleek dat er een tiental branches, die gebruik maken van chemische stoffen ook baat konden hebben van het programma en is verbreding gezocht naar aanpalende branches. In januari 2017 is ook Vereniging ION aangesloten, omdat ook voor onze branche de SVHC-stoffen voorwaardelijk zijn. Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer op 18 april 2017 is daarvoor een convenant ondertekend. Zie hiervoor https://vereniging-ion.nl/vereniging-ion-sluit-zich-veiligheid-voorop.

Als gevolg van dit convenant heeft Vereniging ION actief geparticipeerd in het project "Corrosie onder Isolatie" en heeft Vereniging ION zelfstandig het project "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen" uitgevoerd, dat door de RVO ook is ondersteund met subsidie. 

Samenwerking: van programma naar structureel
Sinds eind 2016 werken overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap in het programma Duurzame Veiligheid 2030 samen. Het programma eindigt op 31 december 2020. De samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat verdere samenwerking nog meer kansen biedt om de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder te verbeteren. Deze samenwerking wordt vormgegeven in de Safety Delta Nederland (SDN).

2030: Nederland de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld
De Nederlandse (petro)chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Daar gaat de SDN aan bijdragen. Het uitgangspunt is de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven continu te verbeteren en een bijdrage te leveren in het streven naar nul incidenten.

Hoe pakken we dit aan?
De SDN gaat zich richten op de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsconcepten voor Brzo-bedrijven. Er wordt een SDN Kenniscentrum ingericht waar alle belanghebbenden kennis over veiligheid kunnen halen en brengen. Verder wordt gestart met innovatie- en onderzoekstrajecten rond de onderwerpen corrosie onder isolatie, lekdetectie en menselijk handelen.