Op 14 mei 2020 werd via een webinar het SCSN openbaar gezet. Na een grondige inventarisatie en een start met een beperkt aantal bedrijven wordt nu de volgende stap gezet. Met name de tweede en derde tier bedrijven worden uitgenodigd om zich aan te sluiten. Dus ook als u (coating) opdrachten doet voor de high tech industry.

Kenmerkend van de Nederlandse (hightech) maakindustrie is het enorm uitgebreide ecosysteem van enkele grote en vele kleine(re) bedrijven in een vaak lange toeleverketens. Dat maakt de industrie innovatief, flexibel en relevant. Nadeel is wel dat er heel veel transactie handelingen nodig zijn, en dat bedrijven in de keten vaak niet weten waarvoor en hoe hun product ingezet wordt om tot een complex eindproduct te komen. Daardoor is de administratieve last hoog en de foutkans aanzienlijk. Dat moet beter kunnen, en dus is door Brainport Industries en TNO een systeem ontwikkeld dat in deze nadelen voorziet.

Het optimaliseren van de (papieren) informatiestroom, en het verkleinen van de fouten die gemaakt kunnen worden in het afhandelen van kleine volumeorders, is de doelstelling van het Smart Connected Supplier Network (SCSN). Daar waar er voorheen peer to peer verbindingen werden gemaakt worden er nu meerdere providers en vele bedrijven gekoppeld via een eenmalig te installeren koppeling op bedrijfsniveau.

Vanaf maandag 18 mei 2020 kunnen (nieuwe) bedrijven zich melden om aangesloten te worden. Wilt u meer weten, dan kunt u alle informatie, alsmede contactpersonen vinden via de link: https://smartindustry.nl/fieldlabs/8-smart-connected-supplier-network/