De sterke Nederlandse economie wordt voor een belangrijk deel gedragen door de innovatieve maakindustrie. Voor een innovatieve maakindustrie is een "state of the art" oppervlaktebehandelende branche voorwaardelijk. 

Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Toch is het niet eenvoudig om ICT-systemen tussen bedrijven te koppelen. De huidige praktijk laat zien dat veel bedrijven dit handmatig oplossen: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order met de hand over in het eigen systeem. De partners van het Fieldlab Smart Connected Supplier Network zoeken hier oplossingen voor.

Het doel van dit fieldlab is om een verbeterde samenwerking mogelijk te maken in de toeleverketen van de circa 300 bedrijven achter grote hightech bedrijven zoals ASML, Thales en Philips Healthcare, waardoor ze efficiënter en betrouwbaarder gegevens kunnen uitwisselen en de time-to-market verbetert. Dit zal het concurrentievoordeel van het Nederlandse hightech toeleveringscluster voor hoog-complexe, high-mix, low-volume productie vergroten. De betrokken partners werken samen aan onderwerpen als:

  • Eenvoudig data delen
  • Betrouwbaar data delen
  • Interpretatie van gedeelde data verbeteren

De uitkomst van het Fieldlab moet een efficiency verbetering van 20% realiseren.

In een hoog geautomatiseerd systeem is het definiëren van standaarden belangrijk. Immers, juist het gebruik van herhalingen geeft een voordeel. Dat betekent dat veel stappen in de oppervlaktebehandeling "gestandaardiseerd" moeten worden. Gezien de veelzijdigheid van onze branche lijkt dit een lastige opgave. Wel lijkt het mogelijk om de resultaten van een processtap te definiëren. Als voorbeeld zou de oppervlakteruwheid als voorbehandeling kunnen gelden. Het maakt niet uit hoe je de oppervlakteruwheid realiseert, als de meting maar laat zien dat je de gevraagde ruwheid heb bereikt.

Een systeem dat hier goed bij past lijkt Qualisteelcoat, Qualanod en Qualicoat. Daar zijn immers de processtappen al goed beschreven. Met deze systemen als startpunt zullen we nagaan of de oppervlaktetechnologie branche op een goede wijze bij het SCSN initiatief kan aanhaken. Omdat alle oppervlaktebehandelende bedrijven voor de maakindustrie werken, zullen we in eerste instantie het aansluitingsonderzoek doen vanuit Vereniging ION met de technische specificaties van de genoemde kwaliteitslabels. Het kan zijn dat bij het verloop van het project blijkt dat de stappendefinitie verbreed moet worden of dat een koppeling met Vereniging Qual.ION of met Stichting Innovat.ION een betere optie is. Ook lijkt het logisch dat, als het aansluitingsonderzoek een positief signaal geeft voor aansluiting, ook de galvano industrie beschreven moet gaan worden.  

De verwachting is dat als deze werkwijze zijn nut heeft bewezen naar de hightech industrie, deze technologie ook in andere takken van de Nederlandse maakindustrie wordt ingezet. En wellicht ten overvloede, SCSN heeft ook de mogelijkheid om buitenlandse toeleveranciers aan te laten haken.  

Voor meer informatie: zie de bijgevoegde PowerPoint-presentatie.