Vanaf de komende editie zal er een serie van 6 artikelen in De Constructeur worden geplaatst over oppervlaktebehandeling. Het eerste artikel zal een algemene introductie zijn. Daarna zal elk artikel in het teken staan van één van de relevante oppervlaktebehandelingen voor machinebouwers. De bedoeling van de uitgever (MyBusinessMedia) en Vereniging ION is het algemene kennisniveau over de mogelijkheden van oppervlaktebehandeling in de machinebouw te vergroten. Immers, vaak wordt bij een machinebouwer een behandeling gekozen op basis van de (goede) ervaring uit het verleden. Dat er heel veel nieuwe en andere mogelijkheden zijn, is vaak minder of niet bekend. Daarom zal er ook aandacht zijn voor de opleidingen van Vereniging ION. De artikelen zullen ook via de Vereniging ION website worden gepubliceerd.