Nederland telt 85.000 bruggen en viaducten, 3.000 kilometer aan kades en damwanden en 130.000 kleine civiele constructies, zoals stuwen en duikers. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van zijn levensduur en Nederland staat dan ook voor een grote maatschappelijke opgave om de oudere infrastructuur tijdig te vernieuwen of te renoveren.

Grootschalige vervanging of renovatie is noodzakelijk om de bereikbaarheid en veiligheid ervan te blijven garanderen. De vraag die er is, omvat ook eisen met betrekking tot duurzaamheid, circulariteit en hergebruik. Om deze maatschappelijke vraagstukken beet te pakken is de Bouwcampus opgericht. De Bouwcampus is een (initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft en de gemeenten Rotterdam en Delft. En onderliggend zijn uiteraard diverse branches relevant. Ook de oppervlakte behandelende branche. Immers zonder een goede coating geen duurzaamheid.

Er moeten zoveel bruggen en sluizen vervangen of gerenoveerd worden, dat repeterend werk met een programmatische aanpak, seriematig werken, gewenst is. Daarnaast zal er efficiƫnt en prefab geproduceerd moeten gaan worden. Dat betekent ook dat er werkzaamheden in de OT bedrijven zullen plaatsvinden. De bedoeling is dat door het delen van praktijkkennis op het terrein van nieuwe aanbesteding- en contractvormen effectieve samenwerking en daarmee gezamenlijke innovatie gestimuleerd zal worden. De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug aanbesteden, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie.

Hoe een seriematige aanpak werkt is onderwerp van een de Open Leeromgeving: seriematige aanpak Vervanging en Renovatie die de Bouwcampus vanaf 31 maart a.s. aanbiedt: In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Ondernemers worden uitgedaagd de seriematige aanpak verder te ontwikkelen. Dat gebeurt aan de hand van concrete V&R-opgaven van onder andere de gemeente Rotterdam. Doe mee! De kick-off staat gepland op 31 maart. Inschrijven kan hier 

https://online.superoffice.com/Cust18482/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-gAvKuagk

het volledige programma volgt nog.