Jaarlijks worden de resultaten van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) gerapporteerd in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’.
Brzo-toezichthouders die samenwerken in het programma BRZO+ hebben de inspecties uitgevoerd. De monitor maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven’.

De `Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015` geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de Brzo-bedrijven in Nederland in 2015.

Download op de website van de rijksoverheid de Staat van de Veiligheid 2015 met alle onderliggende rapportages en de aanbiedingsbrief.

Bron: Nieuwsflits juli 2016, Bureau BRZO+