Op 12 december 2018 was in de Reehorst te Ede de derde editie van de nationale Stoffendag. Georganiseerd door 11 brancheverenigingen, met medewerking van de ministeries I&W en SZW, de Inspecties SZW en IL&T en het RIVM, werden 330 bezoekers geïnformeerd over hele uiteenlopende onderwerpen die aan stoffen en veiligheid gerelateerd waren.

De aftrap werd gedaan door drs.ing. Peter Torbijn, directeur omgevingsveiligheid en milieurisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij schetste het beleidskader waarbinnen de overheid de aandacht voor veiligheid heeft ondergebracht.

Daarna gaf prof.dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen en veiligheid van de Radbout Universiteit een inkijkje in de werkwijze van een samenleving aangaande veiligheid. Hij gaf vooral aan dat de mens helaas niet rationeel met veiligheid omgaat en dat er daardoor de nodige onzinnige wet- en regelgeving werd ontwikkeld. Zie in dat kader ook het artikel over de Position Paper van CETS; NIET-GOUVERNEMENTELE MILIEUORGANISATIES: EXPERTS OF POPULISTEN? Veel meer deed hij een appél op het gezonde verstand van mensen als het over veiligheid gaat.

Over de dag werden er 33 workshops, presentaties en masterclasses gegeven over 25 onderwerpen. Ook was er een informatiemarkt en werden er pitches verzorgd. Uiteraard was er ook voldoende ruimte om te netwerken en was de verzorging in de Reehorst uitstekend.

Het was de derde editie van de Stoffendag. In 2 jaar tijd in het bezoekersaantal ongeveer verdubbeld. De dag voorziet dus duidelijk in een behoefte. De dag zal derhalve in 2019 een vervolg krijgen.

De informatie over de Stoffendag is te vinden op: http://www.stoffendag.nl/