Bestaan uw bedrijfsactiviteiten onder andere uit het stralen, lassen en/of mechanisch of thermisch bewerken van metalen? Doet u die activiteiten soms in de open lucht? Dan kan het zijn dat u die buitenactiviteiten per 1 januari 2026 niet zomaar meer mag uitvoeren. Wat te doen als dit voor uw bedrijf daarna nog steeds noodzakelijk is?

 

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De regels uit het Activiteitenbesluit zijn overgegaan naar het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Het Activiteitenbesluit bepaalde dat stralen, lassen en/of mechanisch of thermisch bewerken van metalen, in beginsel in het inpandige deel van de inrichting moest worden gedaan.

 

Hiervoor gold een uitzondering indien dit niet mogelijk was vanwege de omvang van het te bewerken object. Onder de Omgevingswet geldt deze uitzondering niet meer. Meldingsplichtige bedrijven die afhankelijk zijn van deze buitenwerkzaamheden moeten een maatwerkvoorschrift aanvragen om die activiteiten buiten, na 1 januari 2026 voort te kunnen zetten. 

 

Vergunningsplichtige bedrijven hoeven niets te doen als in de vergunning een voorschrift is opgenomen die deze uitzonderlijke situatie reeds toestaat. Is dit niet het geval, dan moet de vergunning gewijzigd worden.