“Leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden” aldus minister Koolmees.

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden, een bedrijfsschool op te richten of loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen. Het kabinet trekt hier structureel € 48 miljoen per jaar voor uit.

In het MKB is het vaak minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan bij grotere bedrijven. Ook in sectoren met veel seizoensarbeid is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.

De subsidie staat open voor elke MKB-ondernemer. Individueel is de maximale subsidie € 25.000,-. In een samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties is dit maximaal € 500.000,-. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) MBO-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Stichting Innovat.ION organiseert 3 bijeenkomsten om de belangstelling te pijlen voor een gezamenlijke aanpak:

Thema: Metaalkunde voor de industrie - Vraaggestuurd opleidingstraject voor de metaalindustrie
Eigentijds, aantrekkelijk en praktijkgericht opleiden van (toekomstige) medewerkers binnen de verschillende schakels van de metaalketen.
Woensdag 22 januari 2020 van 14:00 - 16:00 uur
Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein

ION logo

Thema: Protospace 3D Metaalprinten - Ontwikkelen van medewerkers en applicaties voor marktintroductie
Trainen van bedrijfsmedewerkers in het ontwikkelen van applicaties voor de marktintroductie van producten die vervaardigt worden door middel van Additive Manufacturing.
Maandag 27 januari 2020 van 14:00 - 16:00 uur
Protospace, Hogeschool Utrecht, Padualaan 99, 3584 CH Utrecht

ProtoSpace

Thema: Transitie Lab Amersfoort - Leren & ontwikkelen binnen stedelijke transformatie De Hoef West
Uitdaging voor bewoning van bedrijventerreinen in transitie, waarbij ruimte blijft voor bestaande én nieuwe bedrijven.
Maandag 20 januari 2020 van 14:00 – 16:00 uur
Innovaction, Printerweg 32, 3821 AD Amersfoort

Logo Innovaction  Locatie foto's

Aanmelding is mogelijk door een e-mail te sturen naar debruin@vereniging-ion.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging en het programma van ons. Bent u verhinderd, maar wilt u wel betrokken zijn? Laat dit dan ook even weten door middel van een e-mail.