Een aantal bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie heeft kans om een gedeelte van hun elektriciteitsrekening terug te krijgen van de Belastingdienst. Dat kan doordat elektrolytische en metallurgische processen zijn vrijgesteld van energiebelasting op elektriciteit. Bovendien kan de aanvraag met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug ingediend worden.

In de afgelopen jaren hebben meerdere (zowel grote als kleinere) bedrijven in de metaalsector met succes energiebelasting teruggevorderd. Het bedrag dat de bedrijven terugkrijgen ligt tussen de 3 en 7% van de elektriciteitsrekening.

Als u nog geen gebruik maakt van deze regeling, maar wel elektrolytische of metallurgische processen (zoals galvanische processen en anodiseerprocessen, maar ook bijv. KTL kan hieronder vallen) heeft en in aanmerking wilt komen voor teruggave, kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@vereniging-ion.nl. Vereniging ION heeft hierover contact met een op dit onderwerp gespecialiseerd bedrijf, dat daarbij de volgende aanpak hanteert:

  1. Snelle telefonische check om de kans van slagen vast te stellen en de aanvraag te stroomlijnen.
  2. Uitwerken van de aanvraag voor teruggaaf van energiebelasting en indienen van deze aanvraag bij de Belastingdienst.
  3. Beantwoording van vragen van de Belastingdienst.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van ‘no cure, no pay’.

LET OP: Om nog voor teruggaaf over 2009 in aanmerking te komen, moet voor het eind van 2014 een pro forma aanvraag ingediend zijn. Dit is slechts een administratieve handeling. De uitwerking van de aanvraag kan dan in 2015 gedaan worden.