Vanaf 1 januari 2017 kan ook de energiebelasting, betaald over het aardgasgebruik, t.b.v. metallurgische processen worden teruggevraagd.

Hiertoe dient het voor dit doel verbruikte gas wel betrouwbaar te worden bepaald, bijvoorbeeld door een EVHI-meetsysteem.

Als metallurgische procedés worden aangemerkt:

  • de vervaardiging van metalen in primaire vorm;
  • smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
  • oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metalen.

De vrijstelling voor metallurgische procedés geldt alleen voor bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (de SBI 2008) behoren tot code 24 of 25.

In tegenstelling tot vroeger vereist de Belastingdienst ook dat het verzoek voor teruggave van energiebelasting geheven op het elektriciteitsverbruik wordt bepaald door meters.

De teruggave dient formeel ieder kwartaal te worden aangevraagd en wel binnen 13 weken. In overleg met de belastingdienst kan deze periode worden verruimd tot eens per jaar. Dit moet dan dus worden aangevraagd.

Verder is het mogelijk in plaats van een verzoek om teruggave achteraf, vrijstelling voor het betalen van energiebelasting aan te vragen via de energieleverancier. Of de vrijstelling nog in de pas loopt met het daadwerkelijk gebruik dient eens per kwartaal te worden gecontroleerd. Hiertoe dienen de bedrijven de meterstanden aan de energieleveranciers door te geven.

Bron: Mevr. M. Hillmann

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007178/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007159/2017-01-01