Na raadpleging van de leden is vast komen te staan dat de achterban van Verenging ION de uitleg van de teruggavecriteria niet terecht vind. Immers de definitie die het ministerie hanteert is: In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in artikel 64, derde lid, aangegeven welke handelingen als metallurgische procedés worden aangemerkt.

Wat in het derde lid van artikel 64 is opgenomen als zijnde metallurgische procedés zijn de vervaardiging van metalen in primaire vorm, smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal en oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metalen.

Op grond hiervan zouden bijvoorbeeld oppervlaktebehandelingen als thermisch verzinken, hard-anodiseren en galvaniseren ook onder de definitie moeten vallen. De Belastingdienst erkent deze oppervlaktebehandelingen echter niet. Ook overleg met het Ministerie van Financiën heeft vooralsnog niets opgeleverd. Vandaar dat aanvullende actie is ingezet. Voor deze actie is het noodzakelijk enkele case studies te maken.

Bedrijven die willen meewerken worden opgeroepen zich bij Vereniging ION te melden.

Daar het nieuwe kabinet zich inzet voor het realiseren van de milieudoelstellingen (16% duurzame energie in 2023 – 100% duurzame energie in 2050) zal de motivatie in de casestudies vooral in moeten gaan op de duurzaamheidsaspecten van de oppervlaktebehandelende branche. Uiteraard scoren we hier al goed mee vanwege de benadering duurzaamheid in 3 niveaus en onze deelname aan de MJA. Zie onder andere het filmpje over de branche van het televisieprogramma Doe maar duurzaamd van RTL7.

Zie ook: https://vereniging-ion.nl/terugvragen-energiebelasting-verbruik-aardgas-tbv-metallurgisch-proces-vervolg

Zie het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=cRRPXWWtjLA