Afgelopen woensdag 16 september organiseerde Vereniging ION een themabijeenkomst over afval in de oppervlaktebehandelende industrie. De bijeenkomst kon door een aantal deelnemers fysiek in Nieuwegein bijgewoond worden, maar deze keer kon de bijeenkomst ook online gevolgd worden. Ondanks dat de online bijeenkomst, als pilot, niet helemaal liep zoals vooraf getest was, werd de bijeenkomst toch als zeer nuttig ervaren.  

De eerste presentatie tijdens de bijeenkomst werd gegeven door Klaas de Jong van KWA Bedrijfsadviseurs. Zijn presentatie ging onder andere over de nieuwe Omgevingswet, lozing van afvalwater/lucht, de ABM-toets, zeer zorgwekkende stoffen en PFAS. Daarna werd er een presentatie door Gilian Boissevain van BTEQ gegeven over de verwerking van straalgrit in Nederland en hoe staalstraalstof gerecycled kan worden. En als laatste spreker ging Egbert Stremmelaar van Vereniging ION een presentatie geven over de SCIP-datebase (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) en de Waste Frame Directive. 

De presentaties van de bijeenkomst zijn beschikbaar gesteld, voor degene die tijdens de bijeenkomst aanwezig waren en ze nog eens terug willen lezen, maar ook voor de personen die helaas niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst. De presentaties zijn hier rechts van het bericht te downloaden. 

Vereniging ION zal de combinatie van het fysiek en online kunnen bijwonen van een bijeenkomst vaker in gaan zetten. Zo hopen wij een groter publiek te kunnen trekken en te informeren, die door reisafstand of -tijd niet bij de fysieke bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar online wel kunnen deelnemen. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 11 november 2020, de ION Dag voor de Ondernemer.