REMINDER: Aanvragen subsidie voor MJA-deelnemers EEP 2017 - 2020 voor 1 juni 2016.

Bedrijven uit de oppervlaktebehandelende industrie, die deelnemen aan de Meerjarenafspraken (MJA) Energie-efficiency, moeten dit jaar hun nieuwe plan indienen voor de periode 2017 – 2020. Voor het opstellen van de plannen kan onder bepaalde voorwaarden subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers én een jaaromzet over 2015 hebben die lager is dan € 50 mln of een balanstotaal die onder € 43 mln is.

LET OP: de regeling is niet van toepassing voor bedrijven die energiebelasting terugvragen op grond van Art. 66 van de Wet Belastingen op milieugrondslag. De betreffende vraag heeft dus geen betrekking op de teruggave over het vrijgestelde deel van het energieverbruik voor toepassing in metallurgische processen (zoals vastgelegd in Art. 64 van betreffende wet). Dat betekent dat als uw jaarverbruik minder is dan 10.000.000 kWh, u wel van de regeling gebruik kunt maken.

De regeling is opengesteld op 1 april van dit jaar en tot uiterlijk 1 juni 2016 kan subsidie worden aangevraagd. Tot op heden zijn 8 aanvragen uit de oppervlaktebehandelende industrie door RVO ontvangen. Dat betekent dat veel MJA-deelnemers nog een aanvraag kunnen/moeten doen. Zie voor meer informatie de betreffende webpagina van RVO.

In samenwerking met RVO zal Vereniging ION op 8 juni 2016 een informatiemiddag organiseren. De middag zal er ongeveer als volgt uitzien:

14.30 uur      Onvangst
15.00 uur      Start bijeenkomst

 • Opening door Vereniging ION (Egbert Stremmelaar) en introductie RVO
 • Onder leiding van RVO (Jac van Trijp) zullen de volgende zaken besproken worden:
  • Toelichting MJA periode 2017 - 2020
  • Schets van het verloop van de subsidieaanvragen
  • Bespreken van het EEP project
  • Wat wordt verwacht
  • Welke generieke ondersteuning is er beschikbaar
 • Inventariseren ondersteuningsbehoefte (zowel voor kleine, alsook voor grote bedrijven)

Vanaf 17.00uur zal een broodje geserveerd worden.

Deelname
Wilt u deelnemen aan de themabijeenkomst? Meld u dan snel aan door een e-mail te sturen aan henraat@vereniging-ion.nl.

De deelnamekosten zijn:
Vereniging ION-leden gratis
No-show kosten € 45,- (niet of te laat afmelden)
Niet-leden € 45,-