REACH als wetgeving is primair bedoeld om SVHC- en CMR-stoffen te vervangen door intrinsiek veilige alternatieven. In de praktijk zijn veel stoffen niet, of niet eenvoudig, te vervangen. Dan kan als alternatief een gecontroleerd gebruik worden toegestaan, een autorisatie. Wel dient het gebruik dan veilig voor mens en omgeving te kunnen plaatsvinden.

De conclusie van het congres was vooral dat REACH bereikt waar het voor bedoeld is. Er vindt daar waar mogelijk substitutie plaats en er wordt daar waar nodig veiliger gewerkt. Wel is het zo dat deze veelomvattende wetgeving nog veel uitvoeringsproblemen kent. Immers, er was nog niet eerder zoiets als REACH, dus er was geen voorbeeld. Lopende het parcours moest en moet het parcours dus aangepast worden.

Met name de uitvoeringsproblemen komen op de werkvloer tot uiting. Het bedrijf moet tegenwoordig veel kennis hebben van de betreffende stoffen, de meest veilige wijze van werken met de stoffen, de effecten van de stoffen op mens, milieu en product, de alternatieven die er mogelijk voorhanden zijn en de bijdrage die de stof heeft voor de productieketen. Iets wat het bedrijfsleven nog moet leren. Immers een bedrijf is van oudsher georganiseerd rond productie en marketing van de eigen producten, en niet of veel minder rond keteninformatie, transparantie en veiligheid.

In onze branche worden traditioneel veel SVHC- en CMR-stoffen gebruikt. Vereniging ION heeft als uitgangspunt "vervangen als het kan, en autoriseren als het moet en veilig kan". Hiermee wil Vereniging ION bereiken dat de producten, die de branche van een oppervlaktebehandeling voorziet, in Nederland kunnen blijven worden behandeld. Immers, het maken van producten en de producten voorzien van een oppervlaktebehandeling ligt om diverse redenen fysiek heel dicht bij elkaar. Een eventueel verbannen van de oppervlaktebehandeling is dus een verbannen van de maakindustrie. Ook de overheid realiseert zich dat en weet dus dat omzichtig handelen voorwaardelijk is om de maakindustrie in Nederland te behouden, maar toch de benodigde innovatie te stimuleren. De informatie die de overheid hiervoor nodig heeft vanuit de oppervlaktebehandelende branche wordt op nationaal en internationaal niveau verzorgt door Vereniging ION. Maar ook de informatie die een oppervlaktebehandelend bedrijf nodig heeft om de continu├»teit te waarborgen wordt door Vereniging ION toegankelijk gemaakt en geduid. 

De informatie over dit congres is voor leden te vinden in het ledengedeelte (extranet) van de website. In het ledengedeelte vindt u een verslag van de dag, alsmede alle presentaties die daar gegeven zijn. Maar veel belangrijker nog de acties die Vereniging ION uitzet, ook die in de komende tijd, zijn ook mede het gevolg van de implementatie van REACH en daarmee ook deze congresdag. Dus bij vragen kunt u Vereniging ION bellen of mailen.

De link naar de informatie in het ledengedeelte is: https://vereniging-ion.nl/toekomst-reach-autorisatie-congres-brussel-18-maart-2019-0