Op 1 juli 2019 vond het tweede Innovatielab Maatwerkaanpak Regeldruk Metaal plaats. Nu ging het vooral over ZZS-/CMR-stoffen. Ongeveer 25 betrokkenen gingen met elkaar in gesprek over oplossing voor de 6 benoemde thema's. Door middel van een strak protocol werden knelpunten toegelicht en werden oplossingsrichtingen besproken.

Voor dit Innovatielab stonden de volgende issues op het programma:

  • Verplichtingen omtrent opslag, blootstelling en transport van gevaarlijke stoffen.
  • Klanten van ondernemers schaffen antifouling aan in buurlanden door strengere eisen in Nederland.
  • Ondernemer weet niet welke lijsten hij moet hanteren door veelheid aan lijsten met gevaarlijke stoffen. 
  • Nederland hanteert strengere normen met betrekking tot blootstellingsniveaus dan andere EU-lidstaten.
  • Niet-meetbare blootstellingsniveaus leiden tot onnodige meetkosten.
  • Onnodig hoge kosten voor keuringen van opslagtanks (PGS 31).
  • Regelgeving over verantwoordelijkheid laden en lossen gevaarlijke stoffen heftruck zorgt bij ondernemer voor onbegrip en leidt tot omslachtige handelingen.

Na de 6 deelsessies en terugkoppelingen kan in ieder geval geconcludeerd worden dat er een aantal onlogische of onhandige effecten zijn van de huidige wetgeving. Deels zal dat moeilijk zijn op te lossen, omdat er nu eenmaal ook wetgeving uit Brussel komt. Maar op diverse onderdelen zijn er wel degelijk pragmatische oplossingen gevonden die nu verder uitgewerkt worden. De rapportage voor Innovatielab 1, alsook Innovatielab 2, wordt nu gemaakt, en daar zullen uiteraard ook weer vervolgstappen worden benoemd. Het werk is dus nog niet klaar, maar we maken wel stappen.

Behalve dat we met concrete zaken bezig zijn, was het ook goed om met beleidsmakers van de Ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat in gesprek te zijn over communicatie, proportionaliteit en verwachtingen. Behalve het feit dat er nu zaken aangepakt worden, zal dat in de toekomst ook zeker helpen om elkaar eerder te vinden.