Het programma zal bestaan uit de gebruiksmogelijkheden van aluminium, de duurzaamheidsaspecten van aluminium en de oppervlakte technologie voor aluminium. De taal tijdens het congres is uiteraard Engels.

For more information on the presentations' programm, go to https://estalcongress2021.org