Een dertigtal partners uit de chemische industrie heeft samen met Veiligheid Voorop en World Class Maintenance (WCM) een set van praktische tools ontwikkeld om corrosie onder isolatie beter te kunnen managen. WCM-directeur Paul van Kempen: “De combinatie van deze tools gaat de industrie verder helpen.”

Omvangrijk faalmechanisme

Corrosie onder isolatie is een wijdverbreid probleem in de proces- en (petro)chemische industrie. Corrosie zorgt voor storingen en hoge onderhoudskosten en vormt een groot (omgevings)risico. “Het is een lastig fenomeen dat zich moeilijk laat detecteren”, zegt Rob de Heus. Hij is projectleider namens WCM, dat het initiatief nam om het corrosieprobleem sectorbreed aan te pakken.

Resultaten CUI-project in detail

Tijdens een kennisevent geven de CUI-projectpartners een gedetailleerde presentatie van alle deliverables om corrosie onder isolatie te voorkomen en/of beter op te sporen. De projectdeliverables betreffen praktische guidelines en tools op het gebied van Risk based CUI-management, NDT (non destructive testing) en Coatings. Via een WCM-loket, dat we de komende maanden uitwerken, stellen we de deliverables beschikbaar aan de branche. 

Het kennisevent vind plaats op 24 maart bij VNO/NCW te Den Haag. Aanmelden kan via de link: https://www.worldclassmaintenance.com/event/eindevent-corrosie-onder-isolatie/

De CUI werkgroepen zijn ook druk met de follow-up van het project. Asset owners die geïnteresseerd zijn in pilots om de CUI-deliverables te implementeren, zijn van harte welkom zich aan te melden via info@worldclassmaintenance.com .

Voorkoming en detectie van corrosie

WCM-directeur Van Kempen: “Bedrijven die de set tools inzetten, gaan op het gebied van corrosie onder isolatie van ‘onvoorspelbaar’ naar ‘beheersbaar’. Een asset owner kan dan zeggen ‘wij werken volgens de standaard’ in plaats van ‘dit is hoe wij het doen’. Werken volgens de standaard schept duidelijkheid voor het bedrijf, zijn aandeelhouders en de toezichthouder.” Het Corrosion under Insulation-project van WCM wordt gesteund door VNCI en is één van de Safety Deals van Veiligheid Voorop. Het project ontvangt financiële steun van RVO.

Beslismodel NDO-techniek

Er is in drie werkgroepen gewerkt aan drie verschillende invalshoeken. Werkgroep NDO (Non Destructief Onderzoek) richtte zich op het ontwikkelen van een beslismodel voor het selecteren van de juiste NDO-techniek voor een bepaalde situatie, vertelt Jan Heerings van HIS CONSULT. Het model brengt de kosten voor inspectie, coating en steigerbouw in kaart. Het beoordeelt de geschiktheid van de verschillende NDO-technieken voor hun toepassing en berekent het effect op de faalkans om daarmee het risico te bepalen. “Tot slot komt alles samen in een scenario waarin we de verschillende inspectiestrategieën kunnen beoordelen.” Werkgroepvoorzitter Maarten Robers (Dekra): “De industrie kan praktisch aan de slag met de resultaten.”

Levensduur coating voorspellen

In de werkgroep Coatings onderzochten de deelnemers de kwaliteit van coatings en van de bedrijven die de coatings aanbrengen. Ook onderzochten ze de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Naar aanleiding hiervan is een tool ontwikkeld waarmee de levensduur van coating onder isolatie kwalitatief en kwantitatief te voorspellen is. Jo van Montfort van BJOND: “Het kennisniveau op het gebied van coatings onder isolatie is laag en met deze tool kunnen we dat naar een hoger niveau tillen.” Egbert Stremmelaar (ION), werkgroepvoorzitter Coatings: “Het resultaat is praktisch toepasbaar omdat het een matrix is die in samenhang bepaalt hoe goed de coating is.”

Risk Based CUI management

Een risicogestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen was het doel van de derde werkgroep. Dat is gelukt, zegt Geert Henk Wijnants van Stork. “Gebruikmakend van de kennis over de standtijd van coatings en effectieve inspectiemethodes.” Bert Goffings (SABIC) voorzitter van de werkgroep Risk Based CUI management: “Deze richtlijn, gebaseerd op de HLS-structuur van ISO, biedt een praktisch antwoord voor bedrijven die nog niet zo vergevorderd zijn met hun aanpak van corrosie onder isolatie.”

Van het project is ook een videoproductie gemaakt. U kunt deze bekijken op YouTube.

Neem ook kennis van alle CUI-deliverables. Graag tot ziens op 24 maart.