Op 31 mei 2018 heeft ONL het MKB Toekomstplan 2030, “Samen Nederland ondernemender maken”, overhandigd aan staatssecretaris mw. Mona Keijzer. Zie hiervoor ook het artikel: https://vereniging-ion.nl/mkb-toekomstplan-2030-%E2%80%9Csamen-nederland-ondernemender-maken%E2%80%9D-gepresenteerd-aan-staatssecretaris-mw

Hoewel ook de input van de achterban van Vereniging ION nadrukkelijk is meegenomen (Vereniging ION was 1 van de 8 brancheverenigingen die actief hebben meegewerkt aan het tot stand komen), was een regelmatig gehoorde opmerking dat het toch wel veel generieke regelgeving was, en (te) weinig branche specifiek.

Met deze opmerking is contact gezocht met de Koninklijke Metaalunie, de branchevereniging voor de jachtenbouw (NJI) en de branchevereniging voor mechanisatie techniek (Fedecom). Gezamenlijk is vastgesteld dat knellende regelgeving voor onze branches veelal op de ingewikkelde vergunningenstructuur en de handhaving van specifieke wet- en regelgeving is terug te voeren. Met deze constatering is contact gezocht met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die de problematiek onderkende.

Op grond van deze bevindingen heeft het Ministerie van EZK aan het onderzoeksbureau SIRA uit Bilthoven gevraagd om voor deze specifieke marktgroepen de knelpunten in kaart te gaan brengen, teneinde in het kader van Vermindering Knellende Regelgeving zo veel mogelijk verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Op maandag 10 december 2018 is de kick off vergadering tussen het Ministerie van EZK, SIRA en vertegenwoordigers van de deelnemende brancheverenigingen geweest. Verwacht wordt dat in combinatie met de Nieuwjaarsbijeenkomst van Vereniging ION op 16 januari 2019 een tafel voor de oppervlaktebehandelende branche wordt georganiseerd om de belangrijkste pijnpunten direct met de ondernemers in kaart te brengen. 

Hoewel Vereniging ION tegen die tijd uitnodigingen zal versturen, kunt u zich nu alvast melden om aan te geven dat u er zeker bij wilt zijn. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vereniging-ion.nl.

De bedoeling is om een groslijst van ca. 35 knellende regels te krijgen. Deze 35 knellende regels zullen worden ingebracht in zogenaamde labs. Voor de oppervlaktebehandelende branche zal het lab waarschijnlijk in combinatie met de ION Dag voor de Ondernemer (10 april 2019) worden georganiseerd. Ondernemers, relevante vertegenwoordigers van de Overheid en inspecties en branchevertegenwoordigers zullen voor 10-15 knellende regels, een oplossing in kaart brengen. Overigens kan het ook zo zijn dat de knellende regels doorverwezen worden naar andere initiatieven zoals de Commissie van Straalen. Uiteindelijk zullen de resultaten worden aangeboden aan de staatssecretaris, mw. Mona Keijzer.